Trang Chủ >> TIN TỨC » TIN CỦA VIỆN
THANH LỌC NGUỒN GEN LÚA CHỊU MẶN BẰNG KIỂU HÌNH VÀ CHỈ THỊ PHÂN TỬ
25/07/2019 TIN CỦA VIỆN 265
 
THÔNG BÁO CÔNG TRÌNH  
DO NHÓM NGHIÊN CỨU CỦA  GS. NTLANG VÀ CỘNG SỰ
TRÊN TẠP CHÍ "Academic Journal of  African  Journal of Agricultural Research".
 
THANH LỌC NGUỒN GEN LÚA CHỊU MẶN BẰNG KIỂU HÌNH VÀ CHỈ THỊ PHÂN TỬ
 
Nguyễn Thị Lang (1), Phạn Thị Thu Hà (2), Nguyễn Thu Trà (2), Bùi Chí Bửu (3)
(1) Viện Nghiên Cứu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao ĐBSCL
(2) Trường Đại Học Tôn Đức Thắng
(3) Viện Khoa Học Miền Nam
 
            Đánh giá độ mặn của  nguồn gen dựa trên kiểu hình và các kiểu gen với 100 giống lúa đã được xác định ở giai đoạn cây giống tại viện nghiên cứu công nghệ cao nông nghiệp đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam. Tầm soát các kiểu hình được thực hiện với cây con 30 ngày tuổi sử dụng nồng độ mặn là  (EC = 8 và 15 dS/m). Kết quả cho thấy rằng sự tăng trưởng của các loại giống, cao hơn nồng độ muối thấp hơn ngày sống còn, việc hạ thấp chiều cao cây, cao hơn gốc dài và trọng lượng của thân cây và rễ là mối tương quan tích cực lớn tất cả trong nghiên cứu này. Những chỉ số  nghiên cứu có sự tương quan  chặt chẽ với nhau.  Điều này cho thấy rằng điều kiện mặn ảnh hưởng rất nhiều  đến sự sống còn, tốc độ tăng trưởng và phát triển của cây lúa. Phân tích kiểu gen về các dấu hiệu phân tử RM223 và RM3252 đã  ghi nhận có sự đa hình trên cả hai  chỉ thị phân tử.
 
Trong số 100 giống lúa, ghi nhận các giống chịu mặn tốt bao gồm Pokkali, OM4900, HATRI144, HATRI60, OM5704, HATR162, HATRI131 và HATRI132 đã được tìm thấy ghi nhận tốt trong chọn giống chống chịu mặn trong tương lai. Vì vậy, các chỉ thị RM233 và RM3252 được sử dụng trong nghiên cứu này được chứng minh.
 
Từ khóa: kiểu hình, kiểu gen, (SSR) đánh dấu phân tử, muối, giai đoạn lúa gạo.
chi tiết kèm theo: /files/files/7F98A6261322.pdf 
 
Các bài viết khác
Video Clip
Thống kê lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:7
số người truy cậpHôm qua:609
số người truy cậpTuần này:7
số người truy cậpTháng này:4209
số người truy cậpTất cả:412315
số người truy cậpĐang trực tuyến:7