Trang Chủ >> TIN TỨC » TIN CỦA VIỆN
TÁC DỤNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC VÀ PHÂN BÓN HỮU CƠ ĐỐI VỚI NĂNG SUẤT CỦA ĐẬU PHỘNG ĐỐI VỚI TỈNH TRÀ VINH, VIỆT NAM
10/01/2022 TIN CỦA VIỆN 110
 
THÔNG TIN CỦA HATRI
 Đăng trên Tạp Chí  Quốc Tế (International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology Vol-6, Issue-6; Nov-Dec, 2021)
 
TÁC DỤNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG CHẾ PHẨM SINH HỌC VÀ PHÂN BÓN HỮU CƠ ĐỐI VỚI NĂNG SUẤT CỦA ĐẬU PHỘNG ĐỐI VỚI TỈNH TRÀ VINH, VIỆT NAM
Nguyen Thi Lang, Le Hoang Phuong, NT Khanh Tran , Bui Chi Hieu
Web Hatri.org
        Nghiên cứu này là để đánh giá tác động, xác định mức độ phù hợp và đánh giá lợi nhuận của việc sử dụng phân bón hữu cơ được sản xuất tại địa phương đối với sản xuất đậu phộng. Thí nghiệm được  thực hiện tại hai huyện  Cầu Ngang và Trà Cú với hai giống MD7, L14.  Bảy  Nghiệm thức xử lý phân bón đã được thiết kế. Các phương pháp  nghiệm thức bao gồm việc áp dụng T 1:(Trichoderma sp + Bordeaux 1% + Probiotics 3M); T2: (phân bón hữu cơ =10 tấn/ha); T 3:(  Trichoderma sp + Bordeaux 1% + Probiotics 3M) + phân bón hóa học(35N-60P-60K + 150kg Ca + 40kg Mg ) + phân bón hữu cơ 100%) T4: (Trichoderma sp + Bordeaux 1% + Probiotics 3M) + phân bón hóa học(35N-60P-60K + 150kg Ca + 40kg Mg) + phân bón hữu cơ 75%; T 5( Trichoderma sp + Bordeaux 1% + Probiotics 3M) + phân bón hóa học + phân bón hữu cơ 50%); T6: phân bón hóa học (35N-60P-60K + 150kg Ca + 40kg Mg ) +(Trichoderma sp + Bordeaux 1% + Probiotics 3M)và T7 kiểm soát và xử lý nông dân: (120 N-60 P-60 K + 200 Ca kg /ha).
        Kết quả cho thấy cây đậu phộng ra hoa sớm khi áp dụng T3 (Trichoderma sp + Bordeaux 1% + CPVS 3M) + phân bón hóa học + phân bón hữu cơ 100%)- tăng đáng kể chiều cao cây, số lượng cành/cây, khả năng hấp thụ N. P. K. 100 hạt, năng suất và hạt giống của cây. Sự gia tăng / giảm lượng phân bón có tác động đáng kể và có ý nghĩa thống kê (p ≤ 0,05) đối với năng suất và chất lượng đậu phộng ở cả hai nghiệm thức trên hai điểm ,ngoại trừ 100 hạt trên cây. Nếu chỉ có phân bón hữu cơ không kết hợp với các chế phẩm vi sinh, các đốm đen và đốm nâu cao hơn .Thử nghiệm kết hợp với phân bón xử lý kết hợp với lượng phân bón cân bằng trong các phương pháp nghiệm thức  F5 (Probiotics (Trichoderma sp + Bordeaux 1% + CPVS 3M) + phân bón hóa học + phân bón hữu cơ 50%),là tốt nhất để tránh sâu bệnh trên đậu phộng .Chi tiết đính kèm
 
Video Clip
Thống kê lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:184
số người truy cậpHôm qua:322
số người truy cậpTuần này:2103
số người truy cậpTháng này:6289
số người truy cậpTất cả:676691
số người truy cậpĐang trực tuyến:13