Trang Chủ >> TIN TỨC » TIN CỦA VIỆN
PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG CỦA GIỐNG LÚA NẾP NGỰ TẠI BÌNH ĐỊNH
07/12/2023 TIN CỦA VIỆN 300
PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG CỦA GIỐNG LÚA NẾP NGỰ TẠI  BÌNH ĐỊNH
 Nguyễn thị Khánh Trân, Biện Anh Khoa,  Nguyễn thị Lang
Viện Nghiên Cứu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao ĐBSCL, Cần Thơ (HATRI)
 
Tóm tắt:Giống lúa mùa địa phương nếp Ngự đã được trồng tại Bình Định trong năm 2022-2023 được thu thập và phục tráng tại Viện Nghiên Cứu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao ĐBSCL. Phân tích các tính trạng cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa các kiểu gen so với tất cả các dòng được nghiên cứu. Nếp Ngự được xem là một nhóm lúa nếp độc đáo vì hương thơm và chất lượng  ngon, dẻo. Để xác nhận sự hiện diện hoặc vắng mặt của hương thơm trong gạo nếp Ngự. Một tập hợp 20 dòng được đánh giá kiểu hình bằng cách sử dụng tách sắc ký khí để định lượng 2AP ba giống đối chứng là Nếp Ngự Quãng Ngãi, IR 29 từ Viện lúa Quốc Tế và HATRI 04 Nếp từ Viện HATRI. Thêm vào đó cũng phân tích mùi thơm bằng KOHvà phương pháp PCR với hai chỉ thị RM223 và FMU1-2được ghi nhận. Kết quả chọn ra 5 dòng có mùi thơm tốt nhất là dòng số 8, 70, 78, 80 và kế đó là dòng 81. Khi phân tính phẩm chất thông qua đánh giá dạng hình thì chiều dài và chiều rộng của nếp Ngự có tính đồng nhất cao. Phân tích phẩm chất cơm ghi nhận hàm lượng amylose ghi nhận hầu hết hàm lượng thấp trên các dòng nếp Ngự. Điều nầy chứng tỏ các dòng nếp rất dẽo. Chất lượng xay xát và tỷ lệ hạt gãy của gạo xay xát  được đánh giá. Ghi nhận dòng 78 cho tỉ lệ xay xát cao trên 53,5%. Hàm lượng protein của các giống lúa dao động từ 7,5 đến 8,7%. Dòng số 62 và  số 8 có hàm lượng protein cao nhất (8,7-8,6%) theo thứ tự.Phân tích năng suất và thành phần năng suất thì dòng số 81 cho năng suất cao nhất (4,20 ) dòng số 8 (4,15tấn/ ha), kế đến là dòng 78 (4,10 tấn/ha). Đánh giá  năng suất và thành phần năng suất của các dòng bông trên mỗi cây, trọng lượng hạt (g), số lượng hạt trên mỗi bông và năng suất ghi nhận cao.  Năng suất của các dòng đều có ý nghĩa thống kê. Chọn dòng nếp Ngự (8 ,78 và 81) có thể đưa vào sử dụng trong chương trình chọn giống trong thời gian tới giúp cho địa phương.
Từ khóa:Mùi thơm, amylose, kiểu gen, kiểu hình, chất lượng xay chà. 
 
 
ANALYSIS OF QUALITY OF LANDRACE RICE:  NEP NGU VARIETY IN  BÌNH DINH
 
Nguyen Thi Khanh Tran, Bien Anh Khoa,  Nguyen Thi Lang
High Agricultural Technology Research Institute for Mekong delta Vietnam (HATRI)
 
Abstract:Landrace rice genotypes  nếp ngư  were evaluated  in Binh Dinh Province with three replications in a field experiment during 2022-2023. The analysis revealed significant differences among the genotypes against all the characters studied. In general, phenotypic variance was higher than the corresponding genotypic variance for all the characters studied. Nep Ngu rice is considered a unique landrace varietal group because of its aroma and superior grain quality.To confirm the presence or absence of fragrance inNep Ngu. A set of 20 lines was phenotypically evaluated using gas chromatography separation to quantify 2AP of three control varieties, IR 29 from the International Rice Institute and HATRI 04 Glutinous FROM  HATRI . A set of 20 lines was phenotyped using gas chromatographic separation to quantify 2AP content in milled rice samples. KOH tested and PCR method with two directives RM223 and FMU1-2 recorded to select  some lines with the best fragrance followed by line 8, 70, 78, 80 and line 81.  The shape is determined by the length: width ratio.Through shape evaluation, the length and width of Nep Ngu are highly. Rice quality analysis recorded amylose content recorded most of the low content on  Nep Ngu lines. This proves the delicious lines of rice. Milling quality determines the final yield and fracture rate of milled rice. Recorded line 78 for high milling rate over 53.5%. The protein content of rice varieties ranges from 7.5 to 8.7%. Lines 62  and 8 have the highest protein content (8.7-8.6%). Analyzing yield and yield composition, line No. 81 gives the highest yield (4.20), line No. 8 (4.15 tons / ha), followed by line 78 (4.10 tons / ha). Characters like number of panicles per plant, panicle weightg), number of grains per panicle and grain yield recorded high. The grain yield analysis revealed significant differences among lines.  Selected Nep Ngu lines ( 8 ,78 and 81) can be put into use in the breeding selection program in the near future to help the locality.
 
Keywords:aroma, amylose, genotypic, phenotypic, milling quality
 
Video Clip
Thống kê lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:505
số người truy cậpHôm qua:470
số người truy cậpTuần này:4318
số người truy cậpTháng này:8141
số người truy cậpTất cả:234805
số người truy cậpĐang trực tuyến:36