Trang Chủ >> TIN TỨC » TIN CỦA VIỆN
Phân tích chất lượng của giống lúa mùa AG 4 tại An Giang
09/06/2021 TIN CỦA VIỆN 78
THÔNG TIN CỦA HATRI
Đăng trên tạp Chí nước ngoài .
International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology Vol-6, Issue-3; May-Jun, 2021
Phân tích chất lượng của giống lúa mùa AG 4 tại An Giang
Nguyễn Thị Lang, Lê Hoàng Phương, Bùi Chí Hiếu, Bùi chí Bửu
Viện Nghiên Cứu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao ĐBSCL

Tóm tắt
Giống lúa mùa địa phương AG 4 đã được trồng tại Tri Tôn và Tịnh Biên, An Giang trong năm 2019-2020. Phân tích các tính trạng cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa các kiểu gen so với tất cả các dòng được nghiên cứu. Gạo AG 4 được xem là một nhóm lúa mùa độc đáo vì hương thơm và chất lượng vượt trội. Để xác nhận sự hiện diện hoặc vắng mặt của hương thơm trong AG 4. Một tập hợp 11 dòng được đánh giá kiểu hình bằng cách sử dụng tách sắc ký khí để định lượng 2AP hai giống lúa mùa đối chứng là Nàng Nhen và KDM 105. Thêm vào đó cũng phân tích mùi thơm bằng KOH, và phương pháp PCR với hai chỉ thị RM223 và FMU1-2 được ghi nhận. Kết quả chọn ra 1 dòng có mùi thơm tốt nhất là dòng số 7 kế đó là dòng 10 và dòng 20.Khi phân tính phẩm chất thông qua đánh giá dạng hình thì chiều dài và chiều rộng của AG 4 có tính đồng nhất cao. Dòng đạt tỉ lệ không bạc bụng 100%.-Phân tích phẩm chất cơm ghi nhận hàm lượng amylose ghi nhận hầu hết hàm lượng thấp trên các dòng AG4 . Điều nầy chứng tỏ các dòng ngon cơm. -Chất lượng xay xát và tỷ lệ hạt gãy của gạo xay xát được đánh giá . Ghi nhận dòng 7 cho tỉ ệ xay xát cao trên 50% . Dòng số 7 và số 56 có hàm lượng protein cao nhất (8,5-8,6%) theo thứ tự , các dòng có hàm lượng tiếp theo là dòng số 32, (8,5%).-Phân tích năng suất và thành phần năng suất thì dòng số 7 cho năng suất cao nhất( 4,83 tấn/ ha, kế đến là dòng 7 ( 4,75tấn/ha). Đánh giá năng suất và thành phần năng suất của các dòng bông trên mỗi cây, trọng lượng hạt (g), số lượng hạt trên mỗi bông và năng suất ghi nhận cao. Năng suất của các giống đều có ý nghĩa thống kê. Chọn dòng AG 4(7) có thể đưa vào sử dụng trong chương trình chọn giống trong thời gian tới giúp cho địa phương. Chi Tiết Kèm Theo File
Từ khóa: Mùi thơm, amylose , bạc bụng, Kiểu gen, Kiểu hình , chất lượng xay chà .
 
Video Clip
Thống kê lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:307
số người truy cậpHôm qua:436
số người truy cậpTuần này:1173
số người truy cậpTháng này:1632
số người truy cậpTất cả:575434
số người truy cậpĐang trực tuyến:19