Trang Chủ >> TIN TỨC » TIN CỦA VIỆN
Đăng trên tập Chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số 24/2020. Trang 18-27
28/12/2020 TIN CỦA VIỆN 138
THÔNG TIN TỪ HATRI
 
Đăng trên tập Chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số 24/2020. Trang 18-27
 
Phân tích sự đa hình cây xoài (Mangifera indica L.) bằng kỹ thuật SSR tại ĐBSCL
 
Nguyễn Thị Lang, Nguyễn Thị Khánh Trân, Bùi Chí Công, Bùi Chí Hiếu , và Bùi Chí Bửu
 Viện Nghiên Cứu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao ĐBSCL
 
Tóm lược
 
Chỉ thị phân tử SSR đã được sử dụng để nghiên cứu sự khác biệt di truyền với 30 giống xoài khác nhau.Trong số 66 mồi SSR, 31mồi được sao chép với tổng sốlà 1.178 băng trong đó có 130 alen. Số lượng trung bình các mảnh gen được khuếch đại bằng marker SSR (kích thước 130bp đến 400 bp). Primer SSR được sử dụng trong nghiên cứu, sản phẩm sản xuất PCR cho tỷ lệ biến động từ (90 % tới 100 %), hệ số PIC biến động từ (0,17 đến 0,85). Kết quả thu được chỉ số đa dạng Shannon I (5.312), sự đa dạng di truyền / locus – H­ (= 0,351)và hiệu quả allele / locus - AEP (10,9 1-11,35.Kết quả nghiên cứu nầy làm cơ sở di truyền để nghiên cứu trên các giống xoài khác nhau tại ĐBSCL. Băng điện di được phân tích bằng phương pháp UPMGA chia thành 4 nhóm chính có mối liên quan di truyền, trong đó đặc biệt chú ý đến chương trình nhân giống hiệu quả với mục tiêu cải tiến giống. Dựa vào số lượng và tần số ghi điểm của các đoạn DNA, tỷ lệ đa hình và các thông số hiệu quả khác sau khi tổng hợp lại thì dường như MiIIHR_i929,MiKVR_m056,LangXoai F4-R4 và Lang Xoài F2-R2 là những marker có hiệu quả và có thể được sử dụng để sàng lọc phân tử trong nguồn gene cây xoài cho đa hình và nhiều alen. Việc phân tích cấu trúc  quần thể của các cá nhân cũng cho thấy  bốn nhóm ,. Những phát hiện của nghiên cứu này tạo điều kiện cải thiện quản lý bảo tồn của  nguồn gen và giúp đỡ để tìm chiến lược cho các hoạt động  chọn giống trong tương lai.
 
Từ khóa: phân tích đa hình, chỉ thị SSR, giống xoài, mồi (primer), thông số di truyền
 
  
 
Dựa vào khoảng cách di truyền của các chỉ thị phân tử trên SSR chia các giống nghiên cứu thành 4 nhóm.
 
 
 Hình 1. Giản đồ phả hệ cho thấy mối tương quan di truyền giữa 30 giống xoài dựa vào chỉ số tương đồng Jaccard bằng cách sử dụng marker SSR (UPGMA). A, B, C và D cho thấy có 4 nhóm chính, khi xét hệ số tương đồng 0,47-1.
 
12

 

Hình 2. A. Sản phẩm PCR của Lang Xoài F4-R4 trên 30 giống xoài khác nhau được tách trên gel polyacrylamide nhuộm với nitrat bạc. B . Sản phẩm PCR của MiIIHR_i929 trên 30 giống xoài khác nhau được tách trên gel polyacrylamide nhuộm với nitrat bạc
 
 
 
Các bài viết khác
Video Clip
Thống kê lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:49
số người truy cậpHôm qua:388
số người truy cậpTuần này:49
số người truy cậpTháng này:4704
số người truy cậpTất cả:525479
số người truy cậpĐang trực tuyến:16