Trang Chủ >> TIN TỨC » TIN CỦA VIỆN
ẢNH HƯỞNG CỦA VIỆC SỬ DỤNG PHÂN HỮU CƠ LÊN NĂNG SUẤT, THÀNH PHẦN NĂNG SUẤT VÀ CHẤT LƯỢNG CỦA GIỐNG LÚA HATRI 10 và HATRI 475 TẠI CHÂU PHÚ AN GIANG, VIỆT NAM
24/04/2024 TIN CỦA VIỆN 111
Bài báo khoa học mới được chấp nhận đăng trên tạp chí "International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology (IJEAB) của nhóm tác giả: Nguyễn Trọng Phước, Bùi Chí Hiếu, Lê Nguyễn Thanh Ngọc, và Nguyễn Thị Lang.
 
Tóm tắt
Nghiên cứu này nhằm mục đích xác định ảnh hưởng của các loại phân hữu cơ và vô cơ khác nhau đến sự sinh trưởng và năng suất của cây lúa. Thí nghiệm được tiến hành tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang với 2 giống lúa cải tiến HATRI 10 và HATRI 475. Mỗi thí nghiệm có 7 nghiệm thức. Các nghiệm thức bao gồm sự kết hợp của các phân hữu cơ và vô cơ với bảy tỷ lệ (F1: 80-40-40+ phân hữu cơ 10 tấn ha-1; F2: 60-40-40+ phân hữu cơ 10 tấn ha-1; F3: 40+40 +40+ phân hữu cơ 10 tấn ha-1; F4: 20-40-40+ phân hữu cơ 10 tấn ha-1; F5: chỉ bón phân hữu cơ 12 tấn ha-1; F6: không bón phân NPK; : 120-40-60+ phân hữu cơ 12 tấn ha-1). Thí nghiệm được bố trí trên ruộng của nông dân, theo kiểu lô phụ trong khối hoàn toàn ngẫu nhiên với 3 lần lặp lại. Các nghiệm thức mang lại kết quả đáng kể về chiều cao cây. Chiều dài bông và năng suất hạt nhưng khối lượng nghìn hạt không đáng kể. Kết quả cho thấy việc bón một nửa lượng phân hữu cơ 60-40-40 + 10 tấn ha-1 theo khuyến nghị đã tạo ra giá trị cao hơn đáng kể về năng suất hạt và cải thiện chất lượng giống tốt.
 
Chi tiết xem tại đây
Video Clip
Thống kê lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:489
số người truy cậpHôm qua:470
số người truy cậpTuần này:4302
số người truy cậpTháng này:8125
số người truy cậpTất cả:234788
số người truy cậpĐang trực tuyến:37