Trang Chủ >> TIN TỨC » TIN KHOA HỌC THẾ GIỚI
THÔNG BÁO CÔNG TRÌNH NƯỚC NGOÀI: ĐÁNH GIÁ CÁC QUẦN THỂ LAI HỒI GIAO CHỐNG CHỊU MẶN THÔNG QUA ĐÁNH GIÁ KIỂU HÌNH SỬ DỤNG KIỂU HÌNH PHÂN TÍCH

THÔNG BÁO CÔNG TRÌNH NƯỚC NGOÀI DO NHÓM NGHIÊN CỨU CỦA GS.TS. NGUYỄN THỊ LANG VÀ CỘNG SỰ TRÊN TẠP CHÍ SABRAO

ĐÁNH GIÁ CÁC QUẦN THỂ LAI HỒI GIAO CHỐNG CHỊU MẶN THÔNG QUA ĐÁNH GIÁ KIỂU HÌNH SỬ DỤNG KIỂU HÌNH PHÂN TÍCH

 Nguyễn Thị Lang(1), Phạm Thị Thu Hà (2), Nguyễn Trọng Phước (3), Bùi Chí Bửu (4)

1. Viện Nghiên Cứu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao ĐBSCL (HATRI)

2. Viện Nghiên cứu Nông Nghiệp Miền Nam  

3. Trường Đại học Tôn Đức Thắng

          Đánh  giá của quần thể lai hồi gia chống chịu mặn bằng cách sử dụng kiểu hình phân tích lựa chọn dựa trên số lượng di truyền, và tương tác của các giống lúa đã được đánh giá bởi di truyền trong tại Viện nghiên cứu nông nghiệp công nghệ cao ĐBSCL (HATRI), Việt Nam. Quần thể phát triển từ một cặp lai chéo giữa OM10252 [cao năng suất đa dạng và thời gian ngắn từ Viện nghiên cứu lúa (CLRRI)] được dùng làm mẹ và Pokkali dùng làm bố (giống từ Ấn Độ). Phân tích của các cá nhân 95 từ quần thể BC3 F3 OM10252 /Pokkali /OM10252, đặc điểm chiều cao cây, rễ dài, trọng lượng khô của thân cây, trọng lượng khô của rễ có sự tương quan tích cực và cao với thời gian giống lúa chịu mặn tại EC=0 dS/m, 8 dS/m và 15 dS/m ghi nhận cho sự sống còn tốt 4‰ điều kiện trong các lĩnh vực khác nhau. Ghi nhận các dòng rất tốt cho chọn giống chống chịu mặn tốt. Cho các thế hệ, các thế hệ giống chống chịu sẽ tiếp tục phát triển và sẽ được đánh giá ở giai đoạn thực vật tăng trưởng, bao gồm trong chương trình nhân giống.

 

Từ khóa: muối, cây giống, giai đoạn chọn giống, Oryza sativa L.

Từ khóa phát hiện: dòng (BC3F4-17) đặc biệt đến độ mặn căng thẳng tại 4 trong điều kiện của trường. Việc tìm kiếm, phát triển cao dòng thu mới, với cải thiện đáng kể khả năng chịu mặn tại các vùng khác nhau tại Việt Nam.

Các bài viết khác
Video Clip
Thống kê lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:135
số người truy cậpHôm qua:857
số người truy cậpTuần này:2095
số người truy cậpTháng này:9476
số người truy cậpTất cả:395459
số người truy cậpĐang trực tuyến:28