Trang Chủ >> TIN TỨC » TIN KHOA HỌC THẾ GIỚI
NGÂN HÀNG GEN THẾ GIỚI “Svalbard Global Seed Vault” TIẾP NHẬN NGUỒN VẬT LIỆU GIỐNG RẤT LỚN TỪ 35 NGÂN HÀNG GEN CỦA CÁC NƯỚC
 
NGÂN HÀNG GEN THẾ GIỚI “Svalbard Global Seed Vault”
TIẾP NHẬN NGUỒN VẬT LIỆU GIỐNG RẤT LỚN TỪ 35 NGÂN HÀNG GEN CỦA CÁC NƯỚC
 
Nguồn: Svalbard Global Seed Vault Receives Big Seed Deposit from 35 Genebanks – ISAAA Feb. 2020
 
Tổ chức Svalbard Global Seed Vault tại Na Uy nhận được nguồn vật liệu giống từ 35 ngân hang gen (Gene Banks) trên các đại lục theo ghi nhận một sự kiện do Thủ Tướng Na Uy chủ trì, đồng chủ trì là Erna Solberg thuộc nhóm chuyên môn của Liên hiệp Quốc “SDG Advocates”, vào ngày 25 tháng Hai năm 2020. Hạt giống đến từ 35 ngân hàng gen quốc tế và viện nghiên cứu quốc gia, cũng như các tổ chức xã hội. Điều này làm tang tổng số mẫu giống trong ngân hang gen thế giới Svalbard Global Seed Vault lên đến con số trên 1 triệu mẫu giống, và tổng số các “depositors” lên đến con số 85.
 
Trong số đó, các “depositors” tham gia lần đầu tiên là Cherokee Nation của Hoa Kỳ, Đại Học Haifa của Israel, Viện nghiên cứu nông nghiệp quốc gia của Morocco, Julius Kühn Institute của Germany, Viện nghiên cứu nông nghiệp của Liban, Ngân hàng gen Baekdudaegan National Arboretum của Hàn Quốc, Suceava Genebank ‘Mihai Cristea' của Romania, và Kew Gardens của Anh Quốc.
 
"Nguồn bảo tồn mẫu giống ấy đặc biệt đáp ứng theo thới gian, chứng tỏ năm 2020 là thời điểm chót đáp ứng được tiêu chí 2.5 SDG 2 về chiến lược toàn cầu “zero hunger”, kêu gọi cộng đồng quốc tế bảo vệ đa dạng di truyền cây trồng và vật nuôi," Thủ Tướng Na Uy Erna Solberg đã phát biểu. Sự kiện bảo tồn này là lớn nhất kể từ khi khai trương ngân hang gen thế giới Seed Vault vào năm 2008 và là lần bảo tồn đầu tiên kể từ khi ký thỏa thuận kỹ thuật cập nhật vào năm 2019. Mẫu hạt giống bảo tồn bao gồm mẫu giống cây trồng ổn định có số lượng giống lớn như rau, đồng cỏ, và các loài hoang dại có quan hệ gần về di truyền của chúng ít được sử dụng.
 
Muốn biết them chi tiết, xem The Crop Trust.
 
 
Các bài viết khác
Video Clip
Hỗ Trợ
Thống kê lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:7
số người truy cậpHôm qua:285
số người truy cậpTuần này:1150
số người truy cậpTháng này:2708
số người truy cậpTất cả:381436
số người truy cậpĐang trực tuyến:7