Trang Chủ >> TIN TỨC » TIN CỦA VIỆN
Ứng dụng tích hợp phân hữu cơ và phân bón vô cơ có hiệu quả trong việc nâng cao năng suất sinh trưởng và chất lượng lúa mùa tại An Giang, Việt Nam
28/09/2021 TIN CỦA VIỆN 47
THÔNG TIN CỦA HATRI
 
 Đăng trên tạp chí nước ngoài: International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology,Vol-6, Issue-4; Jul-Aug, 2021
 
Ứng dụng tích hợp phân hữu cơ và phân bón vô cơ có hiệu quả trong việc nâng cao năng suất sinh trưởng và chất lượng lúa  mùa  tại An Giang, Việt Nam
Nguyễn thị Lang ,  Bùi Chí Hiếu, Lê Hoàng Phương , Nguyễn Trọng Phước, Biện Anh Khoa và Bùi Chí Bửu
Viện Nghiên Cứu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao ĐBSCL ( HATRI)
Web: HATRI.org
 
TÓM TẮT
Mục tiêu nghiên cứu là đánh giá ảnh hưởng của phân bón đến tình trạng dinh dưỡng và năng suất lúa mùa. Thí nghiệm được thực hiện tại hai địa điểm: Tịnh Biên và Tri Tôn tỉnh An Giang với hai giống lúa mùa AG3 và AG4. Mỗi thí nghiệm có tám nghiệm thức, bao gồm: lượng phân bón đang được áp dụng phổ biến(N, P, K, bón phân hữu cơ ); Thí nghiệm được bố trí theo các khối ngẫu nhiên đầy đủ với ba lần lập lai. Các thông số được đánh giá là chiều cao cây thời gian sinh trưởng , Năng suất và thành phần năng suất của giống lúa. Chất lượng cơm và chất lượng xay chà của cây lúa mùa . Thí nghiệm có 7 nghiệm thức ,  nghiệm thức bao gồm kết hợp các chất dinh dưỡng hữu cơ và vô cơ với tỉ lệ như sau (F1: 80-40-40 + phân hữu cơ 10 t ha-1; F2: 60-40-40+ phân hữu cơ 10 t ha-1; F3: 40 + 40 + 40 + phân hữu cơ 10 t ha-1; F4: 20-40-40+ phân hữu cơ 10 t ha-1.  F5: chỉ phân hữu cơ 12 t ha-1; F6: không bón phân ; F7: nông dân sử dụng: 120-40-60+ phân hữu cơ 12 t ha-1).  Thí nghiệm được sắp xếp trên cánh đồng của nông dân,  các nghiệm thức cho thấy tạo ra kết quả đáng kể cho chiều cao của cây.  Chiều dài  bông và năng suất  đều có ý nghĩa thống kê ngoại trừ trọng lượng 1000 . Trong thí nghiệm nầy hai giống AG 3 và AG 4 có tăng nhẹ hàm lượng amylose trên nghiệm thức F7  .Báo cáo rằng ứng dụng phân đạm tăng nhẹ hàm lượng amylose.
 Kết quả cho thấy rằng việc áp dụng một nửa số phân hữu cơ 60-40-40 + được 10 t ha-1  được khuyến nghị để tạo ra giá trị cao hơn đáng kể cho năng suất ngũ cốc và tốt cho cả chất lượng lúa mùa tại An Giang. Chi tiết kèm theo
Từ khóa:Lúa mùa, dinh dưỡng N, P, K, năng suất, yếu tố cấu thành năng suất.
Video Clip
Thống kê lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:215
số người truy cậpHôm qua:237
số người truy cậpTuần này:2563
số người truy cậpTháng này:8252
số người truy cậpTất cả:607329
số người truy cậpĐang trực tuyến:12