Trang Chủ >> TIN TỨC » TIN CỦA VIỆN
Ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn giống lúa mang gen mùi thơm (Oryza sativa. L)
13/05/2020 TIN CỦA VIỆN 369
THÔNG TIN CỦA HATRI
 Đăng trên tập Chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số 9/2020. Trang 3-9.
 
Ứng dụng chỉ thị phân tử trong chọn giống lúa  mang gen mùi thơm
(Oryza sativa. L)
 
Hà Ngọc Hiển, Nguyễn Thị Khánh Trân, Nguyễn Thị Lang, Bùi Chí Bửu  
Viện Nghiên Cứu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao ĐBSCL
*****
 
        Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ sản xuất lúa gạo xuất khẩu, đòi hỏi phải ứng dụng được các thành tựu mới nhất về các nghiên cứu những gen hương thơm trong gạo, và một loạt các dấu hiệu chức năng đã được phát triển để sàng lọc các gen hương thơm cho công tác chọn giống lúa trong những năm gần đây. Nghiên Cứu này  nhằm mục tiêu áp dụng bản đồ GGT từ quần thể F7 trên tổ hợp lai OMCS2000/KhaoDawmali 105, mang gen thơm thông qua ứng dụng chỉ thị phân tử để cải tiến giống lúa thơm. Trong quần thể OMCS2000/KhaoDawmali 105 chúng tôi đã ghi nhận có gen lặn phân ly với tỷ số (3:1) trên quần thể F2 và F3. Có sự đa hình với hai chỉ thị RM223 và RM 3459 trên nhiễm sắc thể số 8. Kết quả này có được nhờ sử dụng 21 chỉ thị phân tử trên nhiễm sắc thể số 8, khoảng cách di truyền từ 0-56 cM. Các cá thể con lai được lựa chọn phải mang gen đồng hợp trội trên vùng nhiễm sắc thể với 4 dòng có 100% vùng gen trùng hợp với cá thể bố ( Khao Daw Mali 105 ), mang gen mục tiêu mùi thơm nhờ GGT. Các cá thể được chọn có mùi thơm là: dòng 19 (F2-4-6-16-1-7-19); dòng 20 (F2-17-1-16-19-8-20); dòng 29 (F2 -18-3-1-8-106-29); dòng 31 (F2-31-7-8-38-10-31). Năng suất ghi nhận có dòng 29 (F2 -18-3-1-8-106-29) cho năng suất cao nhất có ý nghĩa so với đối chứng. Do đó, kết quả này là những tài liệu tham khảo quan trọng cho việc chọn tạo giống lúa thơm.
 
Từ khóa: áp dụng chỉ thị phân tử ; di truyền chọn giống ; GGT ; mùi thơm 
  
 
 Hình. Sự đa dạng di truyền thế hệ F7 trên quần thể lai hồi giao OMCS2000/KhaoDawmali 105 trên nhiễm sắc thể số 8
 
 
Các bài viết khác
Video Clip
Thống kê lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:39
số người truy cậpHôm qua:388
số người truy cậpTuần này:39
số người truy cậpTháng này:4694
số người truy cậpTất cả:525469
số người truy cậpĐang trực tuyến:17