Trang Chủ >> TIN TỨC » TIN CỦA VIỆN
Trong Hội Nghị về Bệnh học lần thứ 17 diễn ra tại hà Nội ngày 20 tháng 7 năm 2018. GS TS tham dự và báo cáo ″THÀNH TỰU BỆNH HỌC PHÂN TỬ TRONG PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG GEN KHÁNG BỆNH ĐẠO ÔN – LẬP BẢN ĐỒ GEN – DÒNG HÓA GEN TRÊN GENOME CÂY LÚA (Oryza sativa L.)″
23/07/2018 TIN CỦA VIỆN 270
 
Trong Hội Nghị về Bệnh học lần thứ 17 diễn ra tại hà Nội ngày 20 tháng 7 năm 2018. GS TS tham dự báo cáo
"THÀNH TỰU BỆNH HỌC PHÂN TỬ TRONG PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG GEN KHÁNG BỆNH ĐẠO ÔN – LẬP BẢN ĐỒ GEN – DÒNG HÓA GEN TRÊN GENOME CÂY LÚA (Oryza sativa L.)"
 
Bùi Chí Bửu và Nguyễn Thị Lang
 Viện Ngiên Cứu Ngông Nghiệp Công Nghệ Cao ĐBSCL (HATRI)
 
TÓM TẮT
 
        Bệnh đạo ôn trên lúa do nấm Magnaporthe oryzae gây ra là vấn đề nghiêm trọng bậc nhất trong canh tác lúa trên thế giới. Việc sử dụng gen kháng (R) trong cải tiến giống lúa cao sản được người ta quan tâm đặc biệt như một giải pháp tốt nhất trong quản lý bệnh đạo ôn trên ruộng lúa. Tính kháng về số lượng liên quan đến QTL (quantitative trait loci) cũng đã trở thành một nguồn tư liệu bổ sung, giúp nhà chọn giống cải tiến tính kháng bệnh của cây lúa. Trong quá khứ, người ta cố gắng tìm gen kháng chủ lực R cũng như những QTLs chủ lực đối với nội dung điều khiển tính kháng bằng kỹ thuật di truyền phân tử. Tổng quan từ những tài liệu tham khảo cho đến nay, cho thấy có hơn 100 gen kháng đạo ôn được công bố và một lượng lớn các QTLs (ước khoảng 500) đã được hình thành bản đồ di truyền trong hệ gen cây lúa. Trong các gen kháng bệnh đạo ôn như vậy, người ta đã phân lập được các giống lúa cho gen kháng, với khoảng 22 gen đã được dòng hóa và định tính ở mức độ phân tử. Những gen và QTLs phục vụ cho chương trình cải tiến giống lúa trong tương lai nhằm du nhập tính kháng bền vững hơn hoặc chồng các gen kháng (quy tụ gen R) vào giống lúa cao sản trên ruộng. Thách thức lớn nhất vẫn là tương tác giữa ký chủ - ký sinh – điều kiện thâm canh (môi trường) của ruộng lúa, làm phá vỡ liên tục tính kháng hoặc duy trì lâu bền tính kháng. Điều này tùy thuộcvào cách hành xử của chúng ta. Mục tiêu của bài tổng quan này, nhóm tác giả mong muốn tổng hợp lại một cách hệ thống tư liệu nghiên cứu đồ sộ của nhânloại, mang tính cập nhật hóa hiểu biết về tương quan giữa gen kháng R của cây lúa và sự tiến hóa của gen Avrcủa M. oryzae. Hi vọng điều này sẽ giúp cho nhà chọn giống lúa cải tiến tính kháng bệnh bền vững, thông qua chỉ thị phân tử, hoặc đánh giá kiểu gen bằng giải trình tự (GBS hoặc NGS), hoặc khai thác di truyền biểu sinh, chỉnh sửa hệ gen (genome editing).
 

Từ khóa: chỉnh sửa gen, chọn giống nhờ chỉ thị phân tử, di truyền biểu sinh, GBS, ký sinh và ký chủ, NGS, phát sinh bệnh học.

 

 

 

Các bài viết khác
Video Clip
Thống kê lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:331
số người truy cậpHôm qua:333
số người truy cậpTuần này:1164
số người truy cậpTháng này:1164
số người truy cậpTất cả:397722
số người truy cậpĐang trực tuyến:34