Trang Chủ >> TIN TỨC » TIN CỦA VIỆN
TỔ CHỨC LẠI SẢN XUẤT – YÊU CẦU BỨC THIẾT Ở AN GIANG VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
22/11/2021 TIN CỦA VIỆN 78
 TỔ CHỨC LẠI SẢN XUẤT –
YÊU CẦU BỨC THIẾT Ở AN GIANG VÀ ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG
 
Gs.Ts. Nguyễn Thị Lang
Viện Nghiên Cứu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao ĐBSCL
Tại Kỷ Yếu Xây dựng Hệ sinh thái liên kết nông hộ HTX Nông Nghiệp – Doanh nghiệp, hình thành chuỗi giá trị Ngành hàng Nông Thủy Sản Bền Vững
An Giang, Tháng 11 năm 2021.
Tóm Tắt
Những thách thức lớn của An Giang:
  1. Tác động của biến đổi khí hậu đang ngày càng lớn (đặc biệt hạn hán xảy ra trên diện rộng, vùng đất bị ngập lũ diễn biến phức tạp trong mùa mưa, xâm nhập mặn tuy chưa mạnh nhưng nguy cơ đã xuất hiện).
  2. Diện tích đất nông nghiệp đang bị thu hẹp nhanh do quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa
  3. Nông nghiệp vẫn phát triển trên những cánh đồng manh mún, qui mô nhỏ lẻ.
  4. Chế biến nông sản yếu và thiếu khiến các ngành nông nghiệp phải chấp nhận xuất sản phẩm thô với giá trị thấp.
 
Trước yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước là yêu cầu bức thiết cho sản xuất lúa ở An Giang.
 
Giải pháp 1: Đầu tư khoa học công nghệ mạnh mẽ hơn cho HTX
 
Giải pháp 2: Tổ chức lại sản xuất theo hướng hợp tác xã kiểu mới
 
Giải pháp 3: Nông Nghiệp công nghệ cao
 
Giải pháp 4: Xây dựng nông thôn mới
 
Giải pháp 5: Nâng cao năng lực HTX
 
Video Clip
Thống kê lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:253
số người truy cậpHôm qua:422
số người truy cậpTuần này:1432
số người truy cậpTháng này:5890
số người truy cậpTất cả:637730
số người truy cậpĐang trực tuyến:19