Trang Chủ >> TIN TỨC » TIN CỦA VIỆN
THÔNG BÁO
22/10/2021 TIN CỦA VIỆN 42
THÔNG BÁO CỦA HATRI  
 
Đại học Florida (UF): cần  Tuyển  cho học bỗng 4 thạc sĩ và 1 tiến sĩ
 
Các đồng nghiệp thân mến
Với sự hỗ trợ từ chương trình Học bổng Sau đại học Nhu cầu Quốc gia (NNF) của Viện Thực phẩm và Nông nghiệp Quốc gia của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, Đại học Florida (UF) đang tìm kiếm năm Nghiên cứu sinh tốt nghiệp (bốn ở cấp Độ Thạc sĩ và một ở cấp tiến sĩ) để nghiên cứu Sức khỏe Đất và Khoa học Dữ liệu. Nhóm nghiên cứu sinh sẽ trúng tuyển thông qua Khoa Khoa học Đất và Nước tại Viện Khoa học Thực phẩm và Nông nghiệp UF đồng thời hợp tác và nhận đào tạo từ các chuyên gia khoa học dữ liệu tại Khoa Sinh học và Trường Khoa học Lâm nghiệp, Thủy sản và Địa lý. Học bổng có sẵn để bắt đầu vào mùa thu năm 2022 và tất cả các nghiên cứu sinh sẽ nhận được một khoản trợ cấp hai tuần một lần, miễn học phí đầy đủ và bảo hiểm y tế. Hai năm hỗ trợ có sẵn cho Học bổng cấp Thạc sĩ và bốn năm hỗ trợ có sẵn cho Học bổng cấp tiến sĩ.
Đào tạo trong đoàn hệ này sẽ trang bị cho các nghiên cứu sinh chuyên môn về các nguyên tắc cơ bản của khoa học đất và sức khỏe đất và đào tạo liên ngành để kết hợp phân tích dữ liệu tiên tiến với những nguyên tắc cơ bản đó. Các nghiên cứu sinh sẽ tham gia vào nghiên cứu dựa trên nhóm hỗ trợ dữ liệu, dịch dữ liệu đất phức tạp thành các thực tiễn quản lý có thể hành động, khuyến nghị mở rộng và / hoặc các khuyến nghị chính sách và sẽ được đào tạo tập trung về lãnh đạo, đa dạng và mở rộng. Các nghiên cứu sinh cũng sẽ có nhiều cơ hội để tham dự / trình bày công việc của họ tại các hội nghị nghiên cứu chuyên nghiệp và / hoặc mở rộng.
 Thời gian đến hết ngày 2 tháng 1 năm 2022. Chi tiết kèm theo .
 
 Liên hệ  
Yang Lin
Pronouns: he, him, his
Assistant Professor of Soil Health
University of Florida | Soil and Water Sciences Department
(352) 294-3125 | ylin2@ufl.edu | https://ylinterra.com
 
 
Video Clip
Thống kê lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:14
số người truy cậpHôm qua:348
số người truy cậpTuần này:2328
số người truy cậpTháng này:10326
số người truy cậpTất cả:620123
số người truy cậpĐang trực tuyến:11