Trang Chủ >> TIN TỨC » TIN CỦA VIỆN
Phân tích lúa mùa có phẩm chất tốt bằng kỹ thuật microsatellite (SSR)
10/11/2020 TIN CỦA VIỆN 125
THÔNG TIN TỪ HATRI
Đăng trên tập Chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số 20/2020. Trang 3-13
 
Phân tích lúa mùa có phẩm chất tốt bằng kỹ thuật microsatellite (SSR)
 
Nguyễn thị Lang, Lê Hoàng Phương, Biện Anh Khoa , Nguyễn thị Hồng Loan, Bùi Chí Hiếu và Bùi Chí Bửu
Viện Nghiên Cứu Nông Nghiệp Công nghệ Cao ĐBSCL
 
Tóm lược
 
122 giống lúa mùa địa phương tại ĐBSCL được trồng tại Tịnh Biên, An Giang để phân tích phẩm chất cơm. Kết quả ghi nhận có 20 giống cho hàm lượng amylose thấp giao động từ 0,23% - 2,8 % như nếp Phụng Tiên (0,23%) kế đến là nếp Mường (1,2%). Cùng với đó là các giống lúa tẻ có hàm lượng amylose thấp (12%- 20%) như Tài Nguyên, Nhỏ Vàng, Nàng hương, AG3, AG4. Có 17 giống lúa cho mùi thơm cấp 1 như Nhỏ Thơm, Nàng thơm Thanh Trà, Rễ Hành … Có 5 giống thơm cấp 2 như Sóc Miên Trà Vinh, Nàng Thơm Chợ Đào, AG3, AG4 và Tàu Hương. Năm giống này cần khai thác phục vụ cho chương trình chọn giống lúa thơm Việt Nam. SSR markers đã được sử dụng để nghiên cứu sự khác biệt di truyền với 122 giống lúakhác nhau. Phân nhóm di truyền được áp dụng phần mềm Pobgene. Trong số 60 mồi SSR, 28mồi được sao chép với tổng sốlà 1.416 băng trong đó có 194 alen là đa hình. Số lượng trung bình các mảnh gen được khuếch đại bằng marker SSR (kích thước 190bp đến 350 bp). Primer SSR được sử dụng trong nghiên cứu, sản phẩm sản xuất PCR cho tỷ lệ biến động từ (90 đến 100 %), hệ số PIC biến động từ (0,07 đến 0,88). Kết quả thu được chỉ số đa dạng Shannon I (5.585), sự đa dạng di truyền/locus – H­ (= 0,398) và hiệu quả allele/locus - AEP (10,41-11,23). Các kết quảnghiên cứu này sẽlàm cơ sở di truyền để nghiên cứu trên các giống lúa khác nhau. Băng điện di được phân tích bằng phương pháp UPMGA chia thành 2 nhóm chính có mối liên quan di truyền, trong đó đặc biệt chú ý đến chương trình nhân giống hiệu quả với mục tiêu cải tiến giống. Dựa vào số lượng và tần số ghi điểm của các đoạn DNA, tỷ lệ đa hình và các thông số hiệu quả khác sau khi tổng hợp lại thì dường như RM520, Indel 5 và RM3475 là những marker có hiệu quả và có thể được sử dụng để sàng lọc phân tử trong việc khai thác nguồn gen lúa mùa trong chọn giống lúa. Chi tiết kèm theo
Từ khóa: Hiệu quả trong chọn giống; Chỉ thị Phân tử SSR ; Thông số di truyền; UPGMA.
 
Dựa vào khoảng cách di truyền của các chỉ thị phân tử trên SSR chia các giống nghiên cứu thành 5 nhóm.
 
 
PCr 1(2) (2)PCR 2 (1)

 
 
Hình 1: Sản phẩm PCR của primer RM520 trên 122 giống lúa khác nhau được tách trên gel polyacrylamide nhuộm với nitrat bạc
 
 
hính17a_edited
 
Hình 2. Giản đồ phả hệ cho thấy mối tương quan di truyền giữa 122 giống lúa dựa vào chỉ số tương đồng Jaccard bằng cách sử dụng marker SSR (UPGMA). A , B, C, D và E cho thấy có 5 nhóm chính, khi xét hệ số tương đồng từ 0,39-1.
 
 
 
Các bài viết khác
Video Clip
Thống kê lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:213
số người truy cậpHôm qua:282
số người truy cậpTuần này:2390
số người truy cậpTháng này:9145
số người truy cậpTất cả:509024
số người truy cậpĐang trực tuyến:10