Trang Chủ >> TIN TỨC » TIN CỦA VIỆN
Phân tích chất lượng của giống lúa mùa AG 3 tại An Giang
17/06/2021 TIN CỦA VIỆN 154
THÔNG TIN CỦA HATRI
 Đăng trên tập Chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Số 410. Trang3-9.2021
Phân tích chất lượng của giống lúa mùa AG 3 tại An Giang
Nguyễn Thị Lang, Lê Hoàng Phương, Bùi Chí Hiếu, Nguyễn Trọng Phước, Bùi chí Bửu
Viện Nghiên Cứu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao ĐBSCL
Tóm tắt
            Giống lúa mùa địa phương AG 3 đã được trồng tại Tri Tôn và Tịnh Biên, An Giang trong năm 2019-2020. Phân tích các tính trạng cho thấy sự khác biệt đáng kể giữa các kiểu gen so với tất cả các dòng được nghiên cứu. Gạo AG 3 được xem là một nhóm lúa mùa độc đáo vì hương thơm và chất lượng vượt trội.  Để xác nhận sự hiện diện hoặc vắng mặt của hương thơm trong AG 3. Một tập hợp 8 dòng được đánh giá kiểu hình bằng cách sử dụng tách sắc ký khí để định lượng 2AP hai giống lúa mùa đối chứng là Nàng Nhen và KDM 105.  Thêm vào đó cũng phân tích mùi thơm bằng KOH, và phương pháp PCR với hai chỉ thị RM223 và FMU1-2được ghi nhận. Kết quả chọn ra 1dòng có mùi thơm tốt nhất là dòng số 100  kế đó là dòng 80 và dòng 91.Khi phân tính phẩm chất thông qua đánh giá dạng hình thì chiều dài và  chiều rộng của AG 3 có tính đồng nhất cao . Cũng như tỉ lệ bạc bụng cũng được ghi nhận. Dòng đạt tỉ lệ không bạc bụng 100% là dòng số 100, 32, 14 và dòng 80. -Phân tích phẩm chất cơm ghi nhận hàm lượng amylose ghi nhận hầu hết hàm lượng thấp trên các dòng AG3. Điều nầy chứng tỏ các dòng ngon cơm. -Chất lượng xay xát và tỉ lệ hạt gãy của gạo xay xát được đánh giá. Ghi nhận dòng 100 cho tỉ ệ xay xát cao trên 50%. -Hàm lượng protein của các giống lúa dao động từ 7,2 đến 8,7%. Dòng số 100 và số 8 có hàm lượng protein cao nhất (8,7-8,6%) theo thứ tự , các dòng có hàm lượng tiếp theo là dòng số  32, (8,5%).-Phân tích năng suất và thành phần năng suất thì dòng số 100 cho năng suất cao nhất( 4,83 tấn/ ha, kế đến là dòng 7 ( 4,75tấn/ha).  Đánh giá năng suất và thành phần năng suất của các dòng bông trên mỗi cây, trọng lượng hạt (g), số lượng hạt trên mỗi bông và năng suất ghi nhận cao.  Năng suất của các giống đều có ý nghĩa thống kê.  Chọn dòng AG 3(100) có thể đưa vào sử dụng trong chương trình chọn giống trong thời gian tới giúp cho địa phương. Chi tiết kèm theo file
Từ khóa:  Mùi thơm, amylose , bạc bụng, Kiểu gen, Kiểu hình , chất lượng xay chà
 
             
Hình 1. Hình hạt gạo AG 3 so sánh với KDM 105, Jasmine 85, ST 24.
 
 
Hình 2: Giống AG 3 trồng tại  Tịnh biên , An Giang
Video Clip
Thống kê lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:233
số người truy cậpHôm qua:237
số người truy cậpTuần này:2581
số người truy cậpTháng này:8270
số người truy cậpTất cả:607347
số người truy cậpĐang trực tuyến:19