Trang Chủ >> TIN TỨC » TIN CỦA VIỆN
Oryza sativa isolate AG3 peroxidase (aroma) pseudogene, partial sequence with RM 223
12/09/2021 TIN CỦA VIỆN 80
THÔNG TIN TỪ NGÂN HÀNG GEN QUỐC TẾ GIỐNG LÚA MÙA AG 3 CỦA TỈNH AN GIANG  ĐÃ ĐƯỢC CHẤP NHẬN VỚI MÃ MZ:338369
(Oryza sativa isolate AG3 peroxidase (aroma) pseudogene, partial sequence  with RM 223)
Do GSTS Nguyễn thị Lang và nhóm cộng sự  : Viện Nghiên Cứu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao ĐBSCL  đã giải mã DNA   và thành công  và chấp nhận
Đăng ký ngân hàng gen chuỗi mã Lúa mùa AG3 Lúa mùa An Giang
Với 100 dòng AG 3 phục tráng trong ba vụ 2019-2020-2021, qua đánh giá kiểu hình chọn được 8 dòng ưu tú về kiểu hình.và tiếp tục Để xác nhận sự hiện diện hoặc vắng mặt của hương thơm trong AG 3. Một tập hợp 8 dòng được  đánh giá kiểu hình bằng cách sử dụng tách sắc ký khí để định lượng 2AP  hai giống lúa mùa đối chứng là Nàng Nhen và KDM 105.  Thêm vào đó cũng phân tích mùi thơm bằng  KOH, và phương pháp PCR với hai chỉ thị RM223 và FMU1-2 được ghi nhận. Kết quả chọn ra 1dòng có mùi thơm tốt nhất là dòng số 100  kế đó là dòng 80 và dòng 91.Khi phân tính phẩm chất thông qua đánh giá dạng hình thì chiều dài và  chiều rộng của AG 3 có tính đồng nhất cao . Cũng như tỉ lệ bạc bụng cũng được ghi nhận. Dòng  đạt  tỉ lệ không bạc bụng 100% là dòng số 100 , 32, 14 và dòng 80 .-Phân tích phẩm chất cơm ghi nhận  hàm lượng amylose ghi nhận hầu hết hàm lượng thấp trên các dòng AG3 . Điều nầy chứng tỏ các dòng ngon cơm. -Chất lượng xay xát và tỷ lệ hạt  gãy của gạo xay xát  được đánh giá  . Ghi nhận dòng 100 cho tỉ ệ xay xát cao trên 50%. -Hàm lượng protein của các giống lúa dao động từ 7,2 đến 8,7%. Dòng số 100 và  số 8  có hàm lượng protein cao nhất (8,7-8,6%) theo thứ tự , các dòng có hàm lượng tiếp theo là dòng số  32, (8,5%).-Phân tích năng suất và thành phần năng suất thì dòng số 100 cho năng suất cao nhất( 4,83 tấn/ ha  , kế đến là dòng 7 ( 4,75tấn/ha).  Đánh giá  năng suất và thành phần năng suất của các dòng bông trên mỗi cây, trọng lượng hạt (g), số lượng hạt trên mỗi  bông và năng suất ghi nhận cao.  Năng suất của các giống đều có ý nghĩa thống kê.  Chọn dòng AG 3(100) có thể đưa vào sử dụng trong chương trình chọn giống trong thời gian tới giúp cho địa phương. Mã trình tự của DNA đã đăng AG 3 là MZ:338369. Xin liên hệ MZ33836
 
 Hình 1: hạt gạo lúa mùa AG 3 so sánh với giống lúa Jasmine 85  được trồng ngoài đồng ruộng tại Tịnh Biên , An Giang
( Ảnh bởi Lang Nguyễn) .
Mã gốc của AG 3
ORIGIN     
        1 aatctgtgca gtgagccggg gtcgccgccg tgccatctcc tcgtcgccac gcttcttttc
       61 cgtctccgcg aaatttaaag ttgtcgccgg ctaagagagg aggggcccgg cgccgctcca
      121 gatccacgtc gccaccgccg tcctcctcgc tccgtctcct cgtcgctgcc gagagaggag
      181 gggcctgatt ctgctccaga tccgtgcacc cgccgccgtc ctcctcgctc cgcctcctcg
      241 tcgccggccg agagaggaag ggcccggcgc cactccaggc ccccgctgtc ctcctcgctc
      301 cgtctcctca tcgccggcgc tgtgtgtgct accaccacca ctgcgcgcaa ggcgctgtcg
      361 ttcaccccac cgttctacta tgcgcatggc gtcatgtaga ctggagtccg ccgtgtggcc
      421 gtggtcgccg aaccggcgcc aagaaagggg aaagtgggag agagaatggg aaagtaacag
      481 agagaatggg ttgggatggt tggtttgggg atcgtagtaa cctgcagtgt gagaggtatg
      541 gattcgttgt gcatctatct taaaggtaat tcaaataaag gacttgcact gctactgcct
      601 aaagcacagt gccttagagt tgcttccggg aagggaaaca gtgccttaga gttactcaca
      661 cagtgcgacg aattctctcg acgttggcaa gcagcgcgag cttggatatg ttgacgtctg
      721 caaaaatttt aattaaaaaa acgttggcaa tgtgtgagaa cttggatatg atgggcccat
      781 cgcgaaaaat agtggaaaat acttaaaagg gttgtgaagg cgtaaagggg aatagattga
      841 gtggggaaag aagtggagaa aagggggggg aaagggggaa aaag

 
Video Clip
Thống kê lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:230
số người truy cậpHôm qua:237
số người truy cậpTuần này:2578
số người truy cậpTháng này:8267
số người truy cậpTất cả:607344
số người truy cậpĐang trực tuyến:17