Trang Chủ >> TIN TỨC » TIN CỦA VIỆN
NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỘNG DI TRUYỀN CỦA GIỐNG LÚA OM 6162 ĐỘT BIẾN TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG BẰNG TIA GAMMA (Co60).
14/03/2020 TIN CỦA VIỆN 340
 
THÔNG BÁO CỦA HATRI
 
 NGHIÊN CỨU SỰ BIẾN ĐỘNG DI TRUYỀN CỦA GIỐNG LÚA OM 6162 ĐỘT BIẾN
TẠI ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG BẰNG TIA GAMMA (Co60).
 
 do nhóm GS.TS. Nguyễn Thị Lang thực hiện và được công bố năm 2020
 
 
TÓM TẮT
 
     Phát triển một số quần thể đột biến và sử dụng thế hệ Mđể kiểm tra và đánh giá ADN. Phương pháp chọn lọc phụ thuộc vào các đặc điểm nông học của các thành phần năng suất. Tất cả các thí nghiệm đã được tiến hành tại Viện Nghiên Cứu Nông Nghiệp Cộng Nghệ Cao Đồng Bằng Sông Cửu Long (HATRI). Xử lý đột biến giống OM6162 ở 5 nồng độ phóng xạ: 100, 200, 300, 400 và 500 Gy nguồn Co60. Kết quả ghi nhận được khoảng cách di truyền dựa vào sự tương quan giữa năng suất và thành phần năng suất của các dòng đột biến khác biệt có ý nghĩa về mặt thống kê. Hầu hết các dòng đột biến từ giống OM6162 có sự thay đổi về mặt năng suất ở các liều chiếu xạ 300 và 400kr. Các dòng này được tiếp tục phân tích phẩm chất. Kết quả cho thấy một số dòng có sự cải thiện về hàm lượng amylose, gluten, protein tuy không biến động nhiều. Có hai dòng có năng suất cao hơn giống đối chứng là dòng số 7 và dòng số 11. Các dòng nầy sẽ đưa vào chương trình chọn giống tiếp theo.
 
     Từ khóa: Amylose, đột biến, tia gamma, lúa, phẩm chất
 
     Xem chi tiết bài báo: Tại đây
 
 
 
 
 
Các bài viết khác
Video Clip
Thống kê lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:36
số người truy cậpHôm qua:388
số người truy cậpTuần này:36
số người truy cậpTháng này:4691
số người truy cậpTất cả:525466
số người truy cậpĐang trực tuyến:16