Trang Chủ >> TIN TỨC » TIN CỦA VIỆN
Bảo vệ luận án Tiến sĩ. Đề tài: ỨNG DỤNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ ĐỂ NGHIÊN CỨU CẢI THIỆN TỈ LỆ BẠC BỤNG TRÊN CÁC GIỐNG LÚA CAO SẢN (Oryza sativa L.)
25/03/2020 TIN CỦA VIỆN 369
THÔNG BÁO CỦA HATRI
 Ngày 19 tháng 3 năm 2020 tại Viện Lúa ĐBSCL. Bảo vệ thành công luận án TS cấp Viện của nghiên cứu sinh Trương Ánh Phương do nhóm hướng dẫn: PGS TS Nguyễn Thị Ngọc Ẩn và GS TS Nguyễn Thị Lang 
 
Đề tài : ỨNG DỤNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ ĐỂ NGHIÊN CỨU CẢI THIỆN TỈ LỆ BẠC BỤNG TRÊN CÁC GIỐNG LÚA CAO SẢN (Oryza sativa L.)
 
 
   1. Kết quả đã được thực hiện trên 105 mẫu giống lúa cao sản, trong đó: OM3673 được chọn làm giống mẹ tái tục vì là giống có năng suất cao, ổn định và thích nghi rộng nhưng tỉ lệ gạo bạc bụng rất cao; giống cho gen đích bao gồm RVT và TLR434 được dùng làm bố, đây là các giống có tỉ lệ gạo bạc bụng rất thấp.
 
   2. Chọn dòng triển vọng nhờ phương pháp hồi giao cải tiến cho thấy: ở thế hệ BC3F2 của quần thể hồi giao OM3673/RVT//OM3673, kết quả ghi nhận có 10 cá thể mang gen mục tiêu đồng hợp tử ở cả 2 chỉ thị Indel5 và RM21938, tuy nhiên, chỉ có 2 dòng (BC3F2-8 và BC3F2-42) được chọn tiếp tục nghiên cứu vì có cấp bạc bụng thấp nhất. Tương tự, quần thể BC2F2 của OM3673/TLR434//OM3673, có 5 cá thể mang gen đích đồng hợp tử nhưng chỉ có 4 dòng (BC2F2-14, BC2F2-30, BC2F2-50 và BC2F2-80) được chọn lựa dựa trên gạo ít bạc bụng nhất.
 
   3. Qua kết quả phân tích bản đồ di truyền GGT, 11 cá thể cho thấy mang vùng gen mục tiêu trên nhiễm sắc thể số 7 (0-140 cM), đồng hợp theo bộ gen của bố (RVT, TLR434) được chọn để tiếp tục phát triển. 11 dòng lúa bao gồm dòng BC3F3-8, BC3F3-14, BC3F3-24, BC3F3-33, BC3F3-42, BC3F3-57 và BC3F3-63 (thuộc tổ hợp OM3673/RVT//OM3673); dòng BC2F3-14, BC2F3-30, BC2F3-50 và BC2F3-80 (thuộc tổ hợp OM3673/TLR434//OM3673). 
 
   4. Kết quả phân tích tương tác kiểu gen và môi trường của 11 dòng lúa triển vọng dựa trên năng suất và tỷ lệ gạo không bạc bụng trong hai vụ canh tác liên tiếp (Đông Xuân 2016-2017 và Hè Thu 2017) cho thấy 11 dòng này có năng suất cao tương đương giống mẹ (OM3673) và có tỷ lệ gạo bị bạc bụng được cải thiện rất nhiều, khác biệt có ý nghĩa so với OM3673, khả năng ổn định cao và thích nghi đa dạng với môi trường canh tác. Trong số đó, các dòng biểu hiện tốt nhất là dòng BC2F3-30-10BC3F3-8-10-8.
 
   Phương pháp chọn lọc con lai của quần thể hồi giao cải tiến, thông qua chỉ thị phân tử định vị trên nhiễm sắc thể số 7, mang hiệu quả cao và rút ngắn thời gian lai tạo.
 
Đề nghị
 
   Tiếp tục phát triển các dòng lúa triển vọng mang gen mục tiêu không bạc bụng trên nhiễm sắc thể số 7, với các nội dung khoa học sâu hơn về đánh giá kiểu gen nhờ giải trình tự (GBS: genotyping by sequencing), để kết quả chọn dòng chính xác hơn trong tương lai.
 
   Bên cạnh đánh giá bạc bụng theo thời gian thu hoạch, nghiên cứu thêm bạc bụng theo thời gian lưu trữ dòng/giống lúa cũng như bạc bụng theo các vị trí hạt trên bông.
 
 
Hình : Nghiên Cứu Sinh Trương Ánh Phương (đứng giữa) và hai cô hướng dẫn
 
 
Các bài viết khác
Video Clip
Thống kê lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:199
số người truy cậpHôm qua:282
số người truy cậpTuần này:2376
số người truy cậpTháng này:9131
số người truy cậpTất cả:509010
số người truy cậpĐang trực tuyến:12