Trang Chủ >> TIN TỨC » TIN CỦA VIỆN
ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN ĐẾN TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ NĂNG SUẤT ĐẬU PHỘNG TRÊN ĐẤT TRÀ VINH
11/09/2021 TIN CỦA VIỆN 56
THÔNG TIN CỦA HATRI
11 Tháng 9 năm 2021
Đăng trên tạp chí  tạp Chí và Phát Triển Nông Thôn  Số 17. Trang 45-53.
 
 
 
ẢNH HƯỞNG CỦA PHÂN BÓN ĐẾN TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ NĂNG SUẤT ĐẬU PHỘNG TRÊN ĐẤT TRÀ VINH
 
Nguyễn thị Khánh Trân, Lê Hoàng Phương , Nguyễn Trọng Phước,  Nguyễn thị Lang
Viện Nghiên Cứu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao ĐBSCL ( HATRI)
Web: HATRI.org
 
 
TÓM TẮT
Mục tiêu nghiên cứu là đánh giá ảnh hưởng của phân bón đến tình trạng dinh dưỡng và năng suất đậu phộng. Thí nghiệm được thực hiện tại hai địa điểm: Cầu Ngang và Trà Cú tỉnh Trà Vinh với hai giống đậu phộng MD7 và L14. Mỗi thí nghiệm có tám nghiệm thức, bao gồm: lượng phân bón đang được áp dụng phổ biến(N, P, K, Ca, Mg); khuyết từng dưỡng chất N, P, K khi bón đủ Ca, Mg để đánh giá khả năng cung cấpN, P, K, Ca, Mg;bón phân N, P, K (30-60-40 kg/ha) thêm 100 kg canxi (Ca) hoặc magiê 35 kg (Mg), kiểm soát (không có bón phân) và bón theo công thức của nông dân (120-60-60 + 200 kg Ca). Thí nghiệm được bố trí theo các khối ngẫu nhiên đầy đủ với ba lần lập lai. Các thông số được đánh giá là chiều cao, số lượng lá, các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất hạt. Tình trạng dinh dưỡng N, P, K trong lá và hạt đậu phộng. Sử dụng phân bón đã tăng đáng kể số lượng lá, chiều cao cây, các yếu tố cấu thành năng suất và năng suất ở nghiệm thức F1 N, P, K (30-60-40 + 100 kg Ca/ha + 35 kg Mg/ha) ở cả hai địa điểm Trà cú và Cầu Ngang. Ngoại trừ chỉ tiêu số lá/cây, hầu hết các yếu tố cấu thành năng suất còn lại và năng suất hạt của giống MD7 trội hơn L14.  Chi tiết kèm theo
Từ khóa:Đậu phộng, dinh dưỡng N, P, K, năng suất, yếu tố cấu thành năng suất.
 
Hình 1: Thí nghiệm phân bón tại Trà Vinh Ảnh bởi Lang Nguyễn
Video Clip
Thống kê lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:217
số người truy cậpHôm qua:237
số người truy cậpTuần này:2565
số người truy cậpTháng này:8254
số người truy cậpTất cả:607331
số người truy cậpĐang trực tuyến:13