Trang Chủ >> THÔNG BÁO
Thông báo lớp học ngắn hạn
01/06/2019 THÔNG BÁO 210
Thông báo lớp học ngắn hạn trường đại học McGill University's, tại Canada Notice the short term classes University's, McGill University in Canada
 
Trường đại học McGill University's thông báo tại trường có tổ chức lớp học ngắn hạn cho cán bộ khoa học " Integrated and Adaptive Water Resources Management" tập trung đầu nguồn quy hoạch kỹ thuật, chiến lược quản lý thích ứng, nâng cao năng lực phương pháp tiếp cận, quản lý nước và nước đánh giá rủi ro kinh doanh. ·
- Cải thiện quản lý tài nguyên nước thông qua việc thực hiện có hiệu quả quản lý tích hợp các công cụ và kỹ thuật. ·
-Tăng cường kiến thức của các nguyên tắc của quản lý nhà nước, quy hoạch, quản lý thích nghi và nâng cao năng lực ở địa phương, khu vực và chế độ tài nguyên nước gia. ·
- Tăng cường năng lực của cán bộ khoa học phải đáp ứng các nhu cầu cấp bách trong lĩnh vực tài nguyên nước.
Khóa học ngày: Tháng Chín 30, 2019-25 tháng 11, 2019 để áp dụng: gửi CV và tóm tắt mục đích học của bạn .Chi tiết liên hệ: Margaret Forrest.
 

 
Các bài viết khác
Video Clip
Hỗ Trợ
Thống kê lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:68
số người truy cậpHôm qua:302
số người truy cậpTuần này:641
số người truy cậpTháng này:2199
số người truy cậpTất cả:380927
số người truy cậpĐang trực tuyến:9