Trang Chủ >> THÔNG BÁO
THÔNG BÁO CÔNG TRÌNH ĐƯỢC ĐĂNG BÁO
22/01/2019 THÔNG BÁO 217
 
 Công trình của nhóm khoa học tại Viện Nghiên Cứu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao ĐBSCL, Trường Đại học An Giang, Trường Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh được đăng trên tạp chí Nông Nghiệp và Phát triển Nông Thôn năm 2019 số 1. 1-10 trang
 
Nghiên cứu sự tương tác kiểu gen và môi trường của tổ hợp lúa lai hồi giao tại ĐBSCL
 
Trương Ánh Phương1,Nguyễn Thị Lang2, Nguyễn Ngọc Ẩn3, Bùi Chí Bửu2.
1.Trường Đại học An Giang
2.Viện Nghiên Cứu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao ĐBSCL
3. Trường Đại học quốc gia TP Hồ Chí Minh
 
TÓM TẮT
Phân tích tương tác giữa kiểu gen và môi trường của bộ giống trong hai vụ: đông xuân 2017theo theo mô hình tuyến tính, phân tích chỉ số thich nghi, chỉ số ổn định, kết hợp với phân tích theo mô hình AMMI triển khai giản đồ biplot AMM2 model, phân nhóm kiểu gen và phân nhóm môi trường kết quả cho thấy:6 địa điểm: Hậu Giang, An Giang, Long An, Cần Thơ, Trà Vinh, và Bạc Liêu.
Bộ giống ngắn ngày:Bộ giống ngắn ngày: các dòng chosuất cao BC3F3-74-33và BC3F3-21-10. Dòng có năng suất ảnh hưởng tương tác kiểu gen và với môi trường qua vụ Đông Xuân: : BC3F3-5-14-1; BC3F3-50-80. Phân tích tương tác kiểu gen và môi trường trên tính trạng năng suất thì ghi nhận trong vụ Hè Thu thì có dòng BC3F3-15-7-2, BC3F3-50-80 cho chỉ số ôn định rất cao nhất. Kế đến là dòng BC3F3-1-20-3
Từ khóa: AMMI, Tương tác kiểu gen và môi trường,năng suất.
 
 
Các bài viết khác
Video Clip
Thống kê lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:116
số người truy cậpHôm qua:857
số người truy cậpTuần này:2076
số người truy cậpTháng này:9457
số người truy cậpTất cả:395440
số người truy cậpĐang trực tuyến:25