Trang Chủ >> THÔNG BÁO
THÔNG BÁO CÔNG TRÌNH DO NHÓM NGHIÊN CỨU CỦA GS. NTLANG VÀ CỘNG SỰ TRÊN TẠP CHÍ Journal of Advancements in Plant Science
09/06/2019 THÔNG BÁO 276
 
Chọn lọc quần thể BCF3:4 của OM10252/Pokkali//OM10252 phục vụ cho gen chống chịu mặn trên cây lúa
 
Nguyễn trọng Phước (1), Nguyễn thị Lang (1), Bùi Bửu Thuận (2), Bùi Chí Bửu (3)
 
(1) Viện Nghiên Cứu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao ĐBSCL
(2) Trường Đại học cửu Long
(3) Viện Khoa học Nông Nghiệp Miền nam
 
Tóm tẮt
Chọn lựa quần thể giống lúa bằng phương pháp lai hồi giao cũng như trên cơ sở di truyền học với sự định lượng và tương tác của các giống lúa đánh giá thông qua các chỉ số di truyền trong chọn giống tại Viện Nghiên Cứu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao ĐBSCL (HATRI). Các phân tích của các thế hệ lai của mỗi BCF2, BCF3:4 Quần thể đã đạt được những kiến thức mới và tầm nhìn trong số các gen điều khiển những đặc điểm quan trọng như năng suất và sâu bệnh. Quần thể lai chéo giữa OM10252 (cao năng suất đa dạng và thời gian ngắn và Pokkali từ Ấn Độ). Các dòng tiếp nhận từ gen của Pokkali được ghi lại với 12,90% với nồng độ muối EC = 8DS/m và 4,30% với nồng độ của EC = 15 dS/m. Phân tích nầy được thực hiện với 100 dòng từ BC3 F4.Thông qua các thế hệ, các giống chống chịu mặn được phát triển và các giai đoạn phát triển, và được thực hiện một số dòng như: BC3F4-17, BC3F4-18, vào chương trình Chọn Giống.
Từ khóa: Chọn Giống, Nồng độ muối. cây lúa
 
IMG_20131228_080936
 
 
Các bài viết khác
Video Clip
Thống kê lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:2
số người truy cậpHôm qua:609
số người truy cậpTuần này:2
số người truy cậpTháng này:4204
số người truy cậpTất cả:412310
số người truy cậpĐang trực tuyến:2