Trang Chủ >> THÔNG BÁO
THÔNG BÁO CÔNG TRÌNH DO NHÓM NGHIÊN CỨU CỦA GS. NTLANG VÀ CỘNG SỰ TRÊN TẠP CHÍ 3+4 2019: 5-12, TẬP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔN THÔN
13/03/2019 THÔNG BÁO 369
THÔNG BÁO CÔNG TRÌNH DO NHÓM NGHIÊN CỨU CỦA GS. NTLANG VÀ CỘNG SỰ
TRÊN TẠP CHÍ 3+4 2019: 5-12, TẬP CHÍ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔN THÔN
 
Ứng dụng bản đồ kiểu gen GGT (graphical genotyping) đánh giá sự di truyền của quần thể lai hồi giao trong chọn giống lúa chịu mặn Orysa sativa. L.
 
 Nguyễn thị Lang (1), Nguyễn Hữu Hùng Linh (1), Nguyễn thị Hồng Loan (1), Bùi Bửu Thuận (2), Bùi Chí Bửu
(1) Viện Nghiên Cứu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao ĐBSCL
(2) Trường Đại học cửu Long
 
Tóm tắt
Sàng lọc 30 dòng BC2 và 50dòng BC3F3từ quần thể OM10252/OM4900//OM10252 đã được phát triển tại Viện Nghiên cứu Nông nghiệp công nghệ cao ĐBSCL và đánh giá mức độ phản ứng chống chịu mặn với ba nồng độ muối khác nhau EC=0, 8, 15 dS/m trên ba giai đoạn: Giai đoạn mạ; giai đoạn sinh thực; giai đoạn trỗ hoa đồng thời sau đó tiếp tục đánh giá tính trạng năng suất và hàm lượng amylose của các dòng này nhằm qua đó loại dần các dòng không chống chịu mặn cho các dòng lai hồi giao. Khả năng phản ứng với mặn của giống lúa có sự khác biệt rất lớn. Tuy nhiên xét về sự sinh trưởng phát triển của các dòng cho thấy: nồng độ muối càng cao thì ngày sống sót càng thấp, phần trăm giảm dần với nồng độ EC= 15ds/m. Các dòng sau khi thanh lọc mặn được đánh giáthông qua chỉ thị phân tử. Sử dụng bốnchỉ thị phân tửRM223,RM3252-S1-1, HATRI 2 và wx để đánh giá về sự liên kết với kiểu gen mặn và hàm lượng amylose. Kết quả đều ghi nhận có sự liên kết giữa kiểu hình và kiểu gentrên hai gen này. Từ các dòng của tổ hợp OM10252/OM4900//OM10252 đã chọn được 4 dòng vừa có khả năng chịu mặn vừa có hàm lượng amylose thấp. Các dòng này có thể đưa thử nghiệm trên vùng đất nhiễm mặn với giới hạn nồng độ mặn từ 4 - 5%o để đánh giá năng suất. Kết quả đã chọn được cácdòng mang cả ba gen:mặn, năng suất cao và hàm lượng amylose thấp. Trong đó,dòng BC3F3-48có năng suất cao,độ thuần tốt nhất.
Từ khóa: Amylose, mặn, giai đoạnmặn, kiểu gen, kiều hình, năng suất.
 
hinh 2
 
 
Hình. Sự đa dạng di truyền các gen từ bố mẹ của quần thể lai hồi giao OM10252/OM4900//OM10252trên nhiễm sắc thể số 1
 
Chú thích: màu xanh dương: kiểu gen theo cây bố (OM4900), màu đỏ: kiểu gen theo cây mẹ (OM10252), màu xám: kiểu gen dị hợp tử, khung màu xanh lá cây: đánh dấu các cá thể được lựa chọn, 1-50: các cá thể của quần thể lai hồi giao OM10252/OM4900//OM10252
 
 
 
Các bài viết khác
Video Clip
Thống kê lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:296
số người truy cậpHôm qua:349
số người truy cậpTuần này:1038
số người truy cậpTháng này:5240
số người truy cậpTất cả:413346
số người truy cậpĐang trực tuyến:16