Trang Chủ >> HOẠT ĐỘNG » HOẠT ĐỘNG KHÁC » TIN TỨC HOẠT ĐỘNG KHÁC
THÔNG BÁO
Thông báo
Nông nghiệp và Khoa học Sinh học  của CABI  đang mời viết chuyên đề cho tập đặc biệt có tựa đề: ỨNG DỤNG NÔNG NGHIỆP TRONG VIỆC THÍCH NGHI VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU CHO LỢI ÍCH AN NINH LƯƠNG THỰC   .
            Mô tả bộ sưu tập đặc biệt: Nghiên cứu về mối quan hệ của giảm nhẹ khí hậu và thích ứng với khí hậu trong nông nghiệp vẫn còn nhiều thách thức do cả giới hạn dữ liệu và mô hình hóa cũng như các phân tích đa quy mô và sự tham gia của các bên liên quan cần thiết. Tuy nhiên, khi tác động của biến đổi khí hậu ngày càng tăng, cần phải thu hẹp những khoảng trống khoa học và chính sách này bằng các phân tích nghiêm ngặt về cách thức và trong điều kiện nào, đồng thời theo đuổi thích ứng và giảm thiểu nông nghiệp có thể cung cấp các cobenefits có giá trị và / hoặc tạo ra sự đánh đổi cho an ninh lương thực, thay đổi môi trường và các thách thức xã hội quan trọng khác. Để lấp đầy những khoảng trống này, CABI Agriculture and Biosciences thu hút các bản thảo chất lượng cao trên (nhưng không giới hạn): • Dữ liệu, mô hình và công cụ cần thiết để đánh giá giảm thiểu và thích ứng nông nghiệp và các đồng lợi tiếp theo trên các kích thước sinh lý và / hoặc con người (ví dụ: kinh tế xã hội) ở nhiều quy mô thời gian và không gian •
Các dự án và nghiên cứu điển hình trong khu vực đang diễn ra trên khắp thế giới cung cấp cơ sở thực nghiệm để đánh giá các lợi ích đồng lợi xuất phát từ việc giảm thiểu và thích ứng kết hợp trong nông nghiệp • Nghiên cứu giải quyết các lợi ích kinh tế xã hội và đánh đổi, cũng như thời gian thực hiện các lợi ích chung về giảm thiểu và thích ứng • Nghiên cứu về các liên kết chính sách khoa học và ý nghĩa chính sách của các lợi ích thích ứng và giảm thiểu nông nghiệp , ví dụ: liên quan đến việc xây dựng các chính sách và cam kết về khí hậu quốc gia
Thông tin chi tiết có sẵn ở đây:
https://www.biomedcentral.com/collections/foodsecurityagriculture. Tất cả các bài nộp sẽ trải qua quy trình đánh giá ngang hàng tiêu chuẩn, nghiêm ngặt và các bài viết được chấp nhận của CABI Agriculture and Bioscience sẽ được xuất bản ngay lập tức. Chúng tôi lưu ý rằng CABI Nông nghiệp và Khoa học Sinh học vẫn đang cung cấp miễn phí xuất bản trong một khoảng thời gian giới hạn. Yêu cầu nộp trước được khuyến khích. Bài nộp sẽ được chấp nhận cho đến ngày 30 tháng 11 năm 2021, mặc dù bạn có thể gửi email cho chúng tôi để thảo luận về khung thời gian.
Chúng tôi rất hy vọng bạn sẽ xem xét cơ hội này để chuyển chủ đề quan trọng này về mô hình hóa giảm thiểu nông nghiệp và đồng lợi thích ứng về phía trước
Ghi chú : Giới thiệu về Tạp chí: CABI Nông nghiệp và Khoa học Sinh học (CABI A&B) là một tạp chí truy cập mở, mới quan trọng của CABI và được hỗ trợ bởi BioMed Central (BMC).
Please see
Sonali McDermid
Cynthia Rosenzweig
Roberto Valdivia
Erik Mencos Contreras
Video Clip
Thống kê lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:453
số người truy cậpHôm qua:470
số người truy cậpTuần này:4266
số người truy cậpTháng này:8089
số người truy cậpTất cả:234753
số người truy cậpĐang trực tuyến:28