Trang Chủ >> HOẠT ĐỘNG » NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
THÔNG BÁO CÔNG TRÌNH TỪ NƯỚC NGOÀI: Xác định sự hiện diện của gen kháng rầy nâu (Brown Planthopper) (Nilaparvata lugens Stål.) trên cây lúa (Oryza sativa L.)
03/07/2020 NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 201
 
THÔNG BÁO CÔNG TRÌNH TỪ NƯỚC NGOÀI
TRÊN TẠP CHÍ
 
International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology, 5(3)
 
Xác định sự hiện diện của gen kháng rầy nâu (Brown Planthopper)
(Nilaparvata lugens Stål.) trên cây lúa (Oryza sativa L.)
 
Pham Thi Kim Vang 1, Nguyen Thi Lang 2, Luong Minh Chau 1, Tran Ngoc He 1
1 Cuu Long Delta Rice Research Institute (CLRRI), Can Tho city, Vietnam,
2 High Agricultural Technology Research Institute for Mekong Delta Vietnam (HATRI)
 
Tóm tắt
 
     Mục tiêu chính của nghiên cứu này là để xác định sự hiện diện của tính kháng rầy nâu (BPH)- trong một số giống lúa để cung cấp vật liệu ban đầu cho các chương trình  chọn giống lúa kháng BPH. Theo điều tra, một số dấu hiệu phân tử đã được sử dụng, chẳng hạn như RM1103, RM204, RM217, RM545, và RM401; và kết hợp với các gen kháng BPH Bph1, Bph3, bph4, Bph13, và Bph17. Nghiên cứu của chúng tôi được tiến hành trong phòng thí nghiệm của di truyền phân tử, các nhà kính, các thử nghiệm tại CLRRI, và các phòng thí nghiệm của công ty CNSH PCR (thuộc Viện Nghiên Cứu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao ĐEBSCL). Kết quả chỉ ra rằng có 10 giống cho thấy sức đề kháng bền vững với một số quần thể BPH ở đồng bằng sông Cửu Long; một vài chỉ số kháng và chỉ thị-nhạy cảm, nhiễm đã được đánh dấu các kiểu gen thông qua chỉ thị phân tử (SSR). Hơn nữa, chúng cho thấy sự hiện diện của các gene trong các giống như TLR493 (Bph1), OM7268, OM6830, OM10279 (Bph3), OM6683, và Tau Huong (Bph1, Bph3, và Bph13), OM7364 (Bph1, bph4, và Bph13), OM5954 (Bph1 và Bph13), Chom Bok Khmum (Bph3 và Bph17), nhưng sự đa dạng của Chet Cut không cho thấy sự hiện diện của năm gen trên.
 
Từ khoá: dấu hiệu phân tử, planthopper Brown (BPH), các gen kháng BPH, các giống kháng BPH,  lúa (Oryza sativa L.).
Biết thêm chi tiết kèm theo file
 
 
 
 
 
 
 
Các bài viết khác
Video Clip
Thống kê lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:130
số người truy cậpHôm qua:513
số người truy cậpTuần này:1604
số người truy cậpTháng này:10205
số người truy cậpTất cả:461294
số người truy cậpĐang trực tuyến:25