Trang Chủ >> HOẠT ĐỘNG » HOẠT ĐỘNG KHÁC » TIN TỨC HOẠT ĐỘNG KHÁC
Công trình mới được đăng báo trên tap chí: Chứng minh QTLs liên kết với MarkerAssisted lựa chọn giống chống chịu mặn cây lúa các giai đoạn mạ, giai đoạn sinh thực và giai đoạn sinh sản trên cây lúa (Oryza Sativa L.)
THÔNG BÁO CÔNG TRÌNH MỚI
Công trình mới được  đăng báo trên tap chí
International Journal of Environment, Agriculture and Biotechnology (IJEAB) Vol-2, Issue-6, Nov-Dec- 2017 http://dx.doi.org/10.22161/ijeab/2.6.20 ISSN: 2456-1878
Với Công Trình
Chứng minh QTLs liên kết với  MarkerAssisted lựa chọn giống chống chịu mặn  cây lúa các giai đoạn mạ,  giai đoạn sinh thực  và  giai đoạn sinh sản trên cây lúa  (Oryza Sativa L.)”  
Nguyễn thị Lang1 , Nguyễn Trọng Phước1Phạm thị Thu Hà3 ,Bùi Chí Bửu2
  1. Viện Nghiên Cứu Nông Nghiệp công nghệ cao  cho ĐBSCL ( HATRI)
  2. Viện Khoa học Nông Nghiệp Miền Nam
  3. Viện Lúa ĐBSCL
TÓM TẮT
Mặn ảnh hưởng đến tăng trưởng  của cây lúa trong tất cả các giai đoạn phát triển, với giai đoạn cây mạ. để nhánh và giai đoạn sinh sản là nhạy cảm nhất. khả năng chịu mặn của cây lúa  là một mục tiêu quan trọng trong chương trình chọn giống. Do đó, lập bản đồ số lượng loci (QTL) sẽ hữu ích cho việc hỗ trợ đánh dấu lựa chọn trong  cho chọn giống lúa. Quần thể lai hồi giao cải tiến (BC2F2) đã được phát triển với bố mẹ bao gồm OM5629 như là giống chịu mặn  và OM7347 như là giống chất lượng và chống chịu khô hạn. Dấu hiệu phân tử liên quan đến cả hai đặc điểm về chất lượng và số lượng loci (QTL)  Dùng  416 SSR  phân tử. QTLs, liên kết với khả năng chịu mặng vi71i EC = 15 dS/m ở giai đoạn cây giống, được phát hiện từ dân BC2F2 OM7347/OM5629, nằm trên nhiễm sắc thể 1 và 3. Ba QTLs đã được xác định với RM3252-S1-1 - RM10694, RM3740-RM5336 và RM11125-RM9 với các khoảng cách di truyền của 4.4, 4,5 và 18 cM  theo thứ tự trên nhiễm thể số 1 ...Hai QTLs  với chỉ thị cách khoảng RM3867 - RM6959 và RM6876-RM4425 góp phần kiểu hình 18,0 và 4,5 cM trên nhiễm sắc thể 3. Một QTL trên nhiễm sắc thể 5 đã được phát hiện tại khoảng RM874 - RM10359, nó đã được liên kết với khả năng chịu mặn EC = 8dS/m ở giai đoạn thực vật. Ba QTLs tại khu vực RM1324-RM2412, RM1185 - RM24, và RM1282-RM2560 trên nhiễm sắc thể 1, và một QTL của RM453-RM511 trên nhiễm sắc thể 12, liên quan đến  nồng độ mặn EC = 8dS/m ở các giai đoạn sinh sản. Hai dấu hiệu được liên kết chặt chẽ  RM3252-S1-1 và RM3867, đã  xác định khả năng chịu mặn kiểu gen BC3F6 trên cặp lai OMCS2000 / Pokkali. Nhận dạng mới QTLs liên kết với khả năng chịu mặn sẽ cung cấp thông tin quan trọng cho việc phân tích chức năng của cây lúa trong chương trình chống chịu mặn .
Từ khóa — giai đoạn mạ , giai đoạn sinh sản, độ mặn, SSR, QTL, Giai đoạn sinh thực.
Video Clip
Thống kê lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:288
số người truy cậpHôm qua:285
số người truy cậpTuần này:2376
số người truy cậpTháng này:2057
số người truy cậpTất cả:699330
số người truy cậpĐang trực tuyến:14