Trang Chủ >> HOẠT ĐỘNG » ĐÀO TẠO & TẬP HUẤN
HỘI THẢO TẬP HUẤN CHO ĐBSCL
 
HỘI THẢO TẬP HUẤN ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM QUẢN LÝ THÔNG MINH
DSSAT
 
Công Nghệ Phần mềm mô hình và ảnh hưởng của rủi ro khí hậu trên hệ thống sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam (Chương trình hợp tác Asia-Pacific Network for Global Change Research (APN-GCR) nghiên cứu và đổi mới sáng tạo Việt Nam –Mỹ-Nhật) , Viện nghiên cứu nông nghiệp Công Nghệ cao ĐBSCL (HATRI) phối hợp với Liên Hiệp đại học viện nghiên cứu nâng cao về tính bền vững (UNU-IAS) , Nhật bản thực hiện khóa đào tạoTin sinh học và phần mềm quản lý cây trồng tại Cần Thơ.
 
Năm ngày 5-9 tháng 3năm 2019 Hội thảo và tập huấn Quốc Tế do Viện Nghiên Cứu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao ĐBSCL và Liên Hiệp các Trường Đại học Thế Giới Viện Nghiên Cứu Nâng cao Bền Vững tại Nhật Bản được tổ chức tại Khách sạn Fortumer TP Cần Thơ với 21 cán bộ từ các tỉnh ĐBSCLvà Tây Ninh tham dự.
 
Khai mạc Hội Nghị do GS TS Nguyễn thị Lang (HATRI) phát biểu "Hơn 35 năm qua nông dân Việt Nam đã thích nghi với điều kiện môi trường thay đổi bằng cách chỉnh sửa và đa dạng hóa các hệ thống sản xuất và quản lý nước. Những thay đổi gần đây và dự báo thuỷ văn đe dọa khả năng của các hệ thống nông nghiệp và xã hội ảnh hưởng an ninh lương thực nước nhà. Một số hạn chế đáng kể mà người nông dân không thể thích ứng kịp thời với chiến lược bao gồm chuyển đổi cây trồng phù hợp với biến đổi khí hậu như: Giống, đất dinh dưỡng quản lý nước, đất và canh tác mùa vụ vv. Vì vậy, cây trồng mô phỏng mô hình đóng góp quan trọng cho cả việc thúc đẩy sự hiểu biết của nông dân phát triển cây trồng trong việc xác định và dự đoán hiệu suất cây trồng, nguồn lực sử dụng và các tác động môi trường cho khác nhau về môi trường và quản lý tình huống."
 
Cảm ơn Giáo sư Cám ơn Tiến sĩ Mohan (Liên Hiệp các Trường Đại học Thế Giới Viện Nghiên Cứu Nâng cao tính Nghiên Cứu Bền Vững tại Nhật Bản; Giáo sư Gerrit Hoogenboom (Viện Nghiên Cứu Hệ thống thực phẩm bền của Đại học Florida Hoa kỳ không ngại đường xa đến Cần Thơ để đào tạo phần công nghệ cao cho cán bộ của các tỉnh ĐBSCL.
 
Tiến sĩ Mohan. Chủ nhiệm dự án đã phổ biến chương trình hội thảo và đào tạo này phát huy năng lực để tăng cường hợp tác với các nhà khoa học và cộng đồng; Các mô hình mô phỏng cây trồng cung cấp quan trọng chiến lược và công nghệ để xây dựng hệ thống canh tác thông minh thích ứng linh hoạt với biến đổi khí hậu. Đặc biệt, hội thảo đào tạo này đã tập trung vào:
 
Mục tiêu đạt được kinh nghiệm thực tế làm việc với một mô hình toàn diện máy tính mô phỏng động lực phát triển cây trồng, phát triển, và năng suất, và đất và thực vật nước, dinh dưỡng và carbon.
 
• Áp dụng mô hình máy tính để thực tập vấn đề mục tiêu cụ thể • hoạt động của công cụ máy tính để quyết định hệ thống hỗ trợ cho Nông Nghiệp cao nhờ (DSSAT) •
Mô tả các mô hình hệ thống DSSAT (CSM) và mô-đun của nó, bao gồm cả CROPGRO và CERES và khoa học đằng sau các mô hình. Yêu cầu tối thiểu dữ liệu và thu thập dữ liệu thử nghiệm cho các hệ thống mô phỏng • áp dụng mô hình DSSAT-CSM để cải thiện quản lý hệ thống cây trồng "
 
Trong 5 ngày tham gia hội thảo tập huấn về mô hình mô phỏng của cây trồng và hiệu ứng rủi ro khí hậu trên hệ thống sản xuất nông nghiệp ở Đông Nam Á trong đó có ViệtNam. Viện HATRI chào đón 21 nhà khoa học, quản lý từ 13 tỉnh và Tây Ninh tham gia đào tạo nầy . Giáo sư Gerrit Hoogenboom (Viện Nghiên Cứu Hệ thống thực phẩm bền của Đại học Florida Hoa kỳ) và Tiến sĩ Mohan (Liên Hiệp các Trường Đại học Thế Giới Viện Nghiên Cứu Nâng cao tính Nghiên Cứu Bền Vững tại Nhật Bản) hướng dẫn lý thuyết và thực hành trên máy tính: chạy một mô hình cây trồng với phần mềm DSSAT; Các công cụ phân tích độ nhạy; Mô phỏng tiềm năng sản xuất; Các phân tích mẫn cảm với giống cây trồng; Hiệu chuẩn giống cây trồng, bằng cách sử dụng công cụ GLUE; Kiểm tra và đánh giá các mô hình DSSAT được sử dụng trong mùa vụ tăng trưởng phân tích dữ liệu; Thí nghiệm và các dữ liệu cho mô hình đánh giá và ứng dụng; Phân tích theo mùa vụ; Tạo tập tin đo các tiềm năng cây trồng cho mô hình đánh giá; sự hạn chế Nitơ trong sản xuất; Hạn chế nước trong sản xuất; tiếp tục thảo luận, kiến thức chia sẻ, khái niệm dữ liệu thiết lập tối thiểu; Mô phỏng Phenological phát triển; Học tập hệ thống tập tin DSSAT; Mô phỏng bài toán hạn chế nước: cân bằng nước,đất, phân bón, khí hậu.. 
 
 http://hatri.org/files/images/1(30).jpg 
 
Hình 1. GS TS Gerrit Hoogenboom trường Đại học Florida (Hoa Kỳ) trình bày và giải thích công nghệ tin sinh và phần mềm (DSSAT) phiện bản 4.7 tại Cần Thơ. (Ảnh do Lê Hoàng Phương)
 
Tiến sĩ Mohan (Liên Hiệp các Trường Đại học Thế Giới, Viện Nghiên Cứu Nâng cao tính Bền Vững tại Nhật Bản) hướng dẫn thực hành trên máy tính: chạy một mô hình cây trồng với phần mềm DSSAT.4.7
 
 http://hatri.org/files/images/2(18).jpg 
 
Hình 2. Tiến sĩ. Geetha Mohan (United Nations University Institute for the Advanced Study of Sustainability) Từ Nhật Bản và TS. ChitnuchaBuddhaboon Drirector from UbonRatchathani Rice Research Center Từ Thái Lan hướng dẫn thực tập cho học viên
(ảnh do Lê Hoàng Phương).
 
GSTS Nguyễn thị Lang, Viện trưởng Viện Nghiên Cứu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao ĐBSCL bế mạc hội nghị và phát biểu "Để tiêu hóa hết các ứng dụng và bài tập cho các học viên không thể ngay bây giờ, nhưng chúng tôi hy vọng đó là một cơ hội tốt để hiểu cách để rút ngắn hoàn thành trên mô hình mô phỏng của cây trồng và hiệu ứng rủi ro khí hậu trên hệ thống sản xuất nông nghiệp ở Việt Nam. Chúng tôi đánh giá cao rất nhiều nếu trường Đại Học Folrida và Hệ thống trường đại học Quốc Tế tại Nhật Bản (Từ Dr Mohan) có thể tìm một hợp tác trong tương lai cùng nâng cao nguồn nhân lực khoa học cho các chương trình tiếp theo trong hợp tác với hướng đến các trường đại học về vấn đề công nghệ của Mô hình toán học trong hệ thống phiên bản của Phần mềm DSSAT hệ thống mô hình (CSM) là thành phần quan trọng nhất của DSSAT Phiên bản 4.7. Nó là quan trọng để hiểu các hoạt động và hiệu suất của các mô hình cây trồng trong CSM trước khi chúng ta có thể được áp dụng cho tình huống thế giới thực tế trong sản xuất và những vấn đề như quản lý chia sẻ kinh nghiệm nghiên cứu các kết quả nghiên cứu khoa học và độ chính xác nông nghiệp" và Cám ơnTiến sĩ Mohan (Liên Hiệp các Trường Đại học Thế Giới Viện Nghiên Cứu Nâng cao tính Nghiên Cứu Bền Vững tại Nhật Bản; Giáo sư Gerrit Hoogenboom (Viện Nghiên Cứu Hệ thống thực phẩm bền của Đại học Florida Hoa kỳ. Cảm ơn các đơn vị tài trợ như Liên Hiệp các Trường Đại học Thế Giới Viện Nghiên Cứu Nâng cao tính Nghiên Cứu Bền Vững tại Nhật Bản;Viện Nghiên Cứu Hệ thống thực phẩm bền của Đại học Florida Hoa kỳ; Hội DSSAT Thế giới. và viện nghiên cứu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao ĐBSCL đã giúp lớp học thành công tốt đẹp.
 
 
 http://hatri.org/files/images/4(7).jpg 
 
Hình 3: Hội nghi tập huấn do Viện Nghiên Cứu Nông Nghiệp Cao ĐBSCL và trường Đại học Floria và Nhật tổ chức tại Cần Thơ ngày 5-9 tháng 3 năm 2019.
(Ảnh do Vũ Anh Tuấn)
 
Sau hội nghị các học viên được nhận bằng cấp do Viện Nghiên Cứu Hệ thống thực phẩm bền của Đại học Florida Hoa kỳ; Liên Hiệp các Trường Đại học Thế Giới Viện Nghiên Cứu Nâng cao tính Nghiên Cứu Bền Vững tại Nhật Bản và Viện Nghiên Cứu Nông Nghiệp cao ĐBSCL cung cấp. Đoàn cũng được đi thăm ruộng thí nghiệm của Viện HATRI và thảo luận cùng nông dân để thu thập thông tin chuẩn bị cho mô hình chương trình dữ liệu sau nầy.
 
Các bài viết khác
Video Clip
Thống kê lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:609
số người truy cậpHôm qua:290
số người truy cậpTuần này:2873
số người truy cậpTháng này:4202
số người truy cậpTất cả:412308
số người truy cậpĐang trực tuyến:17