Trang Chủ >> DỊCH VỤ » ĐÀO TẠO
Tiến sĩ tại Đại học Aarhus
18/10/2019 ĐÀO TẠO 138
Tiến sĩ tại Đại học Aarhus
 
 
Gửi đến các đồng nghiệp
 
Chúng tôi có ba vị trí tiến sĩ mở tại Đại học Aarhus về vai trò của các hoạt động nông nghiệp trong giảm thiểu biến đổi khí hậu, hạn chót:
 
ngày 1 tháng 11 năm 2019
 
Tôi sẽ rất vui, nếu bạn có thể chia sẻ thông tin này với các ứng viên tiềm năng.
 
Hiểu về các thông lượng và biến đổi carbon để giảm thiểu khí nhà kính trong các hệ thống cây trồng
https://phd.scitech.au.dk/for-applicants/apply-here/november-2019/understanding-carbon-fluxes-and-transformations-for-greenhouse-gas-mitigation-in-cropping-systems/
 
Dòng chảy carbon và các quá trình vi sinh vật ảnh hưởng đến carbon hữu cơ của đất
https://phd.scitech.au.dk/for-applicants/apply-here/november-2019/carbon-flows-and-microbial-processes-affecting-soil-organic-carbon-in-intensive-biomass-production-systems/
 
Tác động của phân bón mới cho hệ thống cây trồng hữu cơ
https://phd.scitech.au.dk/for-applicants/apply-here/november-2019/climate-impact-of-novel-fertilisers-for-organic-cropping-systems/https://phd.scitech.au.dk/for-applicants/apply-here/november-2019/climate-impact-of-novel-fertilisers-for-organic-cropping-systems/
 
Liên hệ:
 
Jørgen Eivind Olesen
Professor, Section manager
Acting head of department
Dept. of Agroecology
Aarhus University
Blichers Allé 20, Postboks 50
DK-8830 Tjele
Mobile: +45 40821659
Email
jeo@agro.au.dk

Tel: +45 40821659
Web:
 agro.au.dk
 
 
 
 
 
 
Các bài viết khác
Video Clip
Thống kê lượt truy cập
số người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cậpsố người truy cập
số người truy cậpHôm nay:111
số người truy cậpHôm qua:515
số người truy cậpTuần này:2985
số người truy cậpTháng này:4033
số người truy cậpTất cả:425659
số người truy cậpĐang trực tuyến:20